Mitt tack till er

Jag vill tacka alla ni som slitit i valrörelsen. Vi har gjort ett bra jobb med en kraft och en glädje som varit fantastisk. Vi ska känna stolthet över det. Den här kraften behöver vi för fortsatt kamp mot mörkrets krafter.

180328

Vi socialdemokrater i Sörmland har fört fler än 45000 samtal med väljare. Det är en imponerande siffra. Otroligt många Sörmlandsdörrar har knackats, det har varit torgmöten, rosutdelningar, kaffe till pendlare i ottan och väldigt många inlägg på sociala medier. Ni är många som nästan lagt varenda ledig sekund på valrörelsen – ni är otroliga och förtjänar ett stort fång rosor allesammans.

Tillsammans såg vi till att vi spurtade rejält på slutet. Självklart hade jag velat få ännu större väljarstöd, men med facit i hand är jag både nöjd och tacksam. Tack alla ni som gett socialdemokraterna ert förtroende. Socialdemokraterna är fortsatt Sveriges största parti! Vilka som får regeringsmakten vet vi dock inte ännu. Det är två veckor kvar tills riksdagen öppnar. Vi får se om det blir ett blocköverskridande samarbete?

Jag vill också tacka de politiska motståndare som också stått upp för demokratin. Vi har hjälpt varandra med att resa valaffischer och bjudit varandra på fika för att orka. Där finns ett hopp om att anständigheten kan vinna.

Idag är det 15 år sedan Anna Lindh mördades. Anna var vår utrikesminister. Hon fattas oss – men hennes idéer och värderingar lever vidare. Anna Lindh var en fantastisk person och en enastående politiker. Hon inspirerade många.

/Hans

Bättre för företagen

I mitt uppdrag som riksdagsledamot träffar jag många företag och jag har uppmärksammats om problemet med att stora företag allt för ofta använder alldeles för långa betaltider för levererade produkter. Istället för normen om 30 dagar förekommer betaltider på 60, 90 ibland 120 dagar. Underleverantörerna, små och medelstora företag, drabbas genom att de tvingas agera ”bank” till de stora företagen.

För att komma till rätta med problemet skrev jag och min riksdagskollega Peter Persson (S) en motion om att införa en nationell lagstiftning för att begränsa kredittiderna.

Glädjande har närings- och innovationsminister Mikael Damberg i dagarna levererat ett förslag om att korta betaltiderna. Förslaget innebär att små och medelstora företag ska få betalt inom 30 dagar. Stora företag, med fler än 500 anställda, ges en rapportskyldighet att informera om hur betaltiderna fungerar. Det här är viktiga steg som kommer att gynna små och medelstora företag. En utvärdering ska ske två år efter införandet.

Under snart fyra år med en socialdemokratiskt ledd regering har mycket positivt hänt som gynnar företagens utveckling. Regeringens politik främjar exporten. Satsningar på infrastruktur och på utbildningar i bristyrken har lett till fler jobb och ökad tillväxt. Arbetet med att samordna näringspolitik för branscher har bland annat resulterat till framtagandet av en nationell livsmedelsstrategi och en strategi för industrin. Sverige är världens näst mest innovativa ekonomi enligt Bloombergs index och Forbes rankar vårt företagsklimat som världens bästa.

Idag har 300000 fler ett jobba att gå till mot 2014, varav 100000 arbetar inom välfärden. Fler i jobb innebär mer resurser till vår gemensamma välfärd. Samtidigt måste vi fortsätta arbetet med att korta etableringstiden och få ut ännu fler i arbete. Ordning och reda i statsfinanserna har gjort det möjligt att betala av på statsskulden – som nu per capita är på 1977 års låga nivå. Skolresultaten har vänt uppåt, dubbelt så många poliser utbildas idag mot 2014 och bostadsbyggandet har tagit fart.

Vi måste utbilda ännu fler lärare, förskolelärare, sjuksköterskor och undersköterskor för att möta framtidens utmaningar. Svensk sjukvård håller mycket hög internationell klass men tillgängligheten måste stärkas. Vi prioriterar välfärdssatsningar framför skattesänkningar.

Genom en aktiv näringspolitik för tillväxt och utveckling bygger vi Sverige starkare. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla den svenska modellen – inte avveckla den.

Länk till motionen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationell-lagstiftning-for-begransningar-av_H002C394

Länk till en interpellation jag skrev till dåvarande justitieminister Beatrice Ask (M) i ämnet: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/begransning-av-kredittider_H110121

/Hans 

 

Vallöften, politikleverans, välfärd och partisympatier

Efter ett par veckor av högsommarvärme är det idag lite svalare. Det är färre än hundra dagar kvar till valet den 9 september. Valresultatet är svårt att förutse. Idag presenterade SCB sin stora väljarundersökning och den visar att det inte skiljer så mycket mellan de båda klassiska blocken. Vore det val idag skulle SD gå fram något, vi tappa lite och KD åka ur riksdagen. Jag tycker bilden nedan är intressant, den visar vart vi tappar väljare. Det verkar som om det största tappet är de osäkra väljarna som kanske väljer sofflocket i september. De hoppas jag vi kan vinna tillbaka genom samtal, samtal och samtal. Du hittar SCB:n längst ner i bloggen.

IMG_1814

Socialdemokraternas siffror är något bättre än de senaste nätbaserade opinionsmätningarna visat. Det gör mig försiktigt optimistisk. Vi socialdemokrater har levererat väldigt mycket bra politik under mandatperioden. Trots att Stefan Löfven leder en minoritetsregering har mängder med reformer genomförts. Ordning och reda i statens finanser har gett förutsättningar att föra en politik som gör skillnad i människors vardag. Reformer som stärkt ekonomin för våra landsting och kommuner. Reformer som lett till att välfärdssektorn idag har fler än 100000 nya medarbetare mot 2014. Sverige slår sysselsättningsrekord i EU och idag har 300000 människor ett jobb att gå till. 300000 som inte hade ett jobb 2014.

Men som jag tidigare varit inne på har vi svårt att nå ut med allt bra som händer. Alternativ fakta, direkta lögner, ”fake news” och ett många gånger förskräckligt debattklimat på sociala medier försvårar. Det tycks finnas en armé av människor som inget hellre vill än att smutskasta Sverige. Några av dem är dessutom inte riktiga människor utan är påhittade personer, så kallade nättroll, som enbart figurerar på sociala medier. Det är viktigt att du är noga med vad du delar och gillar. Att kritiskt granska källan är nödvändigt.

IMG_1767

En majoritet av Sveriges befolkning, även de som röstar borgerligt, vill begränsa vinstjakten i välfärden. Regeringen har lagt ett skarpt förslag som skulle innebära vinstbegränsningar inom omsorgen och skolan. Nu den 7 juni fattar riksdagen beslut. Förslaget verkar dessvärre falla eftersom SD ändrat uppfattning mot det de gick till val på 2014. Det är tydligt att Almegas flotta middagsbjudningar på Grand hotell fick SD:s riksdagsledamöter att ändra uppfattning. De andra fyra borgerliga partierna vill inte heller begränsa vinstuttaget – trots att Sverige är det enda landet i världen som tillåter fria vinstuttag i skolan. Det enda landet i världen.

Jag och civilminister Ardalan Shekarabi har i dagens Eskilstuna kuriren skrivit ett debattinlägg om att stoppa vinstjakten, läs artikeln här:  https://www.ekuriren.se/debatt/debatt-socialdemokraterna-vill-stoppa-vinstjakten/

Regeringen har i dagarna fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. Detta är möjligt då regeringen satsar 100 miljarder mer än i förra planperioden. Järnvägsunderhållet ökar med 47 procent.

Förslaget innehåller viktiga satsningar på Sörmlands vägar och järnvägar. Vilket är viktigt för pendling, trafiksäkerhet och näringslivets tillväxt. Ostlänken, förbättringar på västra stambanan och insatser på riksväg 56 är några exempel.

Läs mer om infrastruktursatsningarna här:  https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/sa-bygger-vi-sverige-starkt-med-en-hallbar-infrastruktur/

Jag tycker att statsminister Stefan Löfvens tal till nationen var fantastiskt bra, om du missade det kan du se det i efterhand här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/stefan-lofven-i-svts-tal-till-nationen/

34278621_10156504490797958_7064144037007065088_n

En viktig valfråga är vilket Sverige du vill ha i framtiden. Välfärd eller skattesänkningar? Vinster i välfärden eller mer personal? Ska vi ha offentligt finansierad välfärd eller ska mer av kostnaderna läggas på den enskilda individen? Du vet väl att samtliga fem högerpartierna (SD är ett högerparti) vill återinföra stupstocken i sjukförsäkringen? Ska vi utveckla den svenska modellen – eller ska den avvecklas? Ett stort hot mot den svenska modellen är högerns förslag om att politiken ska lägga sig i lönebildningen. En av grundpelarna i den svenska modellen är att arbetsmarknadens parter sköter lönebildningen, lönerna regleras genom kollektivavtal, inte genom lagstiftning. Det vill jag värna. SD och de fyra andra högerpartierna vill istället lagstifta om sänkta ingångslöner. M och SD vill dessutom kraftigt försämra Lagen om anställningsskydd – LAS – och göra det lättare att sparka folk. Jag och mitt parti anser att dagens LAS fungerar bra!

Vi går till val på att förbättra tryggheten på jobben, läs vårt handlingsprogram för trygga jobb här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/handlingsplan-for-trygga-jobb/

Som jag skrev tidigare har vi genomfört en mängd reformer för att göra Sverige ännu bättre, mer jämlikt, tryggare och för att få fler i jobb. Här listar jag hundra av dem, hade du koll på alla?

1. Höjt barnbidrag med 200 kr/mån.
2. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kr/mån
3. Höjt studiemedel för högskolestudenter med 300 kr/mån
4. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven
5. CSN-lån för att ta körkort.
6. Avgiftsfri tandvård upp till 23 år
7. Fördubblat tandvårdsbidrag för unga mellan 22-29 år
8. Lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år
9. Uppfylld 90-dagarsgarantin
10. 200 miljoner mer årligen på elevhälsan
11. 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården
12. Avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn
13. 6 miljarder mer per år som fördelas efter behov för en jämlikare skola
14. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år
15. Avgiftsfri simskola
16. 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb
17. Infört samtyckeslag
18. 50 miljoner till tjej-och kvinnojourer
19. 70 miljoner till fritidsgårdar och kultur och idrott för barn och unga
20. 1 miljard till förlossningsvården
21. Bidrag för billigare glasögon till barn
22. Lagförslag för att återinföra högskolebehörighet som norm på yrkesprogram
23. 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014
24. Utreder betygssystemet för att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg
25. 140 miljoner för sänkta avgifter i musik-och kulturskolan
26. 50 miljoner för bättre sex-och samlevnadsundervisning i skolan efter #metoo
27. Obligatorisk prao i högstadiet
28. Läsa, skriva, räkna-garanti
29. Fler böcker i förskolan, mer resurser till skolbibliotek och insatser för ökad läsning
30. 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever
31. Högre anslag till idrottsrörelsen
32. En halv miljard i jämlikhetspeng till skolor med störst behov
33. Insatser för att fler ska klara gymnasiet
34. Rätt till komvux för alla
35. Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040.
36. Minsta barngrupperna i förskolan på 25 år
37. Infört barnkonventionen som svensk lag
38. 100 miljoner för att motverka hedersförtryck
39. Fördubblat satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. Ca 2 miljarder årligen
40. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar
41. 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting
42. 250 miljoner till kostnadsfria lovaktiviteter
43. Bättre sjukförsäkring för studenter
44. Största miljö-och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020, en 185%-ig ökning i jämförelse med förra mandatperioden.
45. Subvention av elcyklar, fyrdubbling av antalet laddstolpar och ökat stöd till solceller.
46. Flygskatt har införts för att flyget ska bära sina klimatkostnader och bränslebytet samt bonus-malus-system har införts för att ställa om transportsektorn.
47. Stopp för staplande av visstidsanställningar
48. Utredning för att sätta stopp för sms-anställningar och hyvling
49. Enklare för unga transpersoner att byta juridiskt kön
50. Förstärkning av psykiatrin för barn och unga. 250 miljoner kr mer till landstingen
51. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler
52. 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger
53. Satsning på utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogram
54. 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser
55. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer
56. Höjt underhållsstöd för äldre barn med 350 kr/mån för barn som är 15 år eller äldre och 150 kr/mån för barn som är mellan 11-14 år.
57. 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar.
58. 2,2 miljarder i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
59. Avdragsrätt för fackmedlemskap
60. 500 miljoner för att stärka fritidshemmen
61. 80 miljoner årligen för barnomsorg på obekväm arbetstid
62. 14 000 fler högskoleplatser
63. 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.
64. 5000 fler folkhögskoleplatser
65. 2500 platser på yrkeshögskolan
66. 7 miljarder mer till polisen, största polissatsningen på över ett decennium
67. 1,2 miljarder för att hela Sverige ska leva
68. Fri entré på statliga muséer
69. 150 miljoner för lovskola åt alla
70. 137 miljoner till förstärkt barnhälsovård
71. Ny timplan i grundskolan för att garantera undervisningstid åt alla elever
72. Lärarlönelyft och fler lärare
73. Regionala lärcentra för att man ska kunna utbilda i sig i hela landet
74. 50 miljoner kronor årligen för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga samt 390 miljoner för bättre mottagande av ensamkommande barn och unga
75. Höjt tak i A-kassan
76. Utökad möjlighet till deltidsstämpling för att få A-kassa
77. Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblats till 1400 per år.
78. Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.
79. Skatteverket har fått i uppdrag att jaga rika skattesmitare. Idag försvinner 130 miljarder skattekronor från Sverige varje år.
80. Stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.
81. Kunskapslyftet – 93 000 fler utbildningsplatser
82. Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter
83. Höjt flerbarnstillägg
84. Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
85. Rättvist karensavdrag
86. Totalförbud av barnäktenskap
87. 47%-ig ökning av medel till järnvägsunderhållet
88. 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
89. Obligatorisk förskola för alla barn
90. Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete)
91. Skärpta straff för sexualbrott
92. Återinförande av den allmänna värnplikten
93. Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden
94. Halverat tiden för nyanlända att komma i arbete
95. 11 000 fler extratjänster i välfärden
96. 100 000 fler som arbetar i välfärden
97. 100 miljoner mer för att stärka tillgängligheten till Barn-och ungdomspsykiatrin
98. Investeringsstöd för 11 000 fler billiga hyresrätter
99. Infört tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen
100. 4,7 miljarder mer till sjukvården. Största satsningen i modern tid.

Sedan 2014 har regeringen bedrivit en politik som förändrat Sverige i rätt riktning. Läs mer om detta på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/samhallsforandring-ar-mojlig–reformer-och-resultat-under-mandatperioden-2014—2018/

Vi socialdemokrater går också till val på att göra eftervården vid förlossningar bättre och mer likvärdig över hela landet. För det vill vi avsätta 100 miljoner kronor årligen 2019-2022. Mer om det här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/battre-vard-efter-forlossning/

Jag har fått en ny riksdagskollega, Leif Hård från Strängnäs ersätter Sara Karlsson på Sörmlandsbänken. Varmt välkommen och stort lycka till Leif! Stort lycka till också till dig Sara Karlsson!

Dagen har jag tillbringat i riksdagen där vi haft KU. Jag deltog också i ett möte med Ålands talman Gun-Mari Lindholm

Ikväll firar jag Vingåkers arbetarekommun som fyller 100 år. Grattis Vingåker!

Imorgon håller jag traditionsenligt nationaldagstal hemma i Sundbyholm.

aaaa2

Länken till SCB väljarundersökning: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2018—val-idag/

/Hans

Samhällsbygget – ett tryggt och hållbart Sverige – budgetpresentation på MDH

IMG_1112Idag presenterades vårpropositionen av statsrådet Helene Hellmark Knutsson på MDH – Mälardalens högskola i Eskilstuna. Helene är minister med ansvar för högre utbildning och forskning. Vårpropositionen innehåller enligt regelverket bara åtgärder som det finns starka skäl att åtgärda under innevarande budgetår. Stora reformer är alltid knutna till budgeten som presenteras i september.

Årets vårändringsbudget innehåller bland annat extra satsningar för fler jobb, vården, omsorgen, de äldre, polisen, tullen, förskolan samt fler steg för att göra Sverige fossilfritt.

Helene svarade också på en fråga från kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson, om hennes syn på vad MDH behöver utveckla för att bli ett universitet. Hon gav då några exempel på vad man hade tittat på när Malmö högskola blev universitet nyligen. Hon öppnade också för att MDH, som idag är den största högskolan som inte är universitet, skulle kunna ingå i en kommande forskningsproposition.

Hon påpekade också det stora hotet för MDH kommer från en liberal (Jan Björklund) högskolepolitik. Bland annat vill Liberalerna koncentrera lärarutbildningarna till enbart sex platser i landet. Det är anmärkningsvärt och skulle de facto undergräva möjligheten att bedriva lärarutbildningar i Eskilstuna. Liberalernas politik är inte rätt väg att gå. Om Björklund får gehör för sin politik riskerar vi att färre väljer att utbilda sig till lärare, i ett läge då det är absolut nödvändigt att fler väljer läraryrket.

Du kan se hela budgetpresentationen från MDH här: https://play.mdh.se/media/Regeringen+presenterar+v%C3%A5rpropositionen+p%C3%A5+MDH+2018/1_n6u1zwiq

Eskilstuna kuriren var på plats på MDH:                       https://www.ekuriren.se/eskilstuna/fokus-pa-vard-och-valfard-i-varbudgeten/

Helene Hellmark Knutsson hann besöka P4 Sörmlands studio: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6932070

Regeringens vårbudget ”på fem minuter”, länk: http://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/varbudgeten-2018-pa-fem-minuter/ 

/Hans

 

Öppet brev till Erik Bengtzboe (M)

Öppet brev till Erik Bengtzboe (M)

Hej Erik!

Idag blev jag väldigt besviken på dig och ditt parti Moderaterna. Hur kommer det sig att ni gör en kovändning i den viktiga frågan om högskolebehörighet på gymnasiets yrkesprogram?

Som skolpolitisk talesperson för Moderaterna är jag säker på att du känner till att branscherna välkomnat den förändring som regeringen föreslagit. Att högskolebehörigheten skulle bli norm på yrkesprogrammen. Lärarfacken, Svenskt Näringsliv, IF Metall, elevorganisationerna med flera har välkomnat förändringen. Den skulle innebära att alla elever gavs praktiskt möjlighet att läsa in högskolebehörighet – något som i dag inte är fallet.

En klar majoritet av landets elever vill ha behörighet att kunna studera på högskolan. De vill kanske inte göra det direkt efter gymnasiet, men de vill ha möjligheten att göra det i framtiden. De förstår att arbetsmarknaden är föränderlig, att ett arbetsliv är långt och det är inte alltid lätt att veta exakt vad man vill arbeta med som vuxen när man väljer gymnasieprogram i årskurs 9. Därför måste yrkesprogrammen ge högskolebehörighet, med möjlighet för enskilda elever som inte klarar av det att välja bort det.

Fakta är att sedan man försvårade möjligheten till högskolekompetens för eleverna på yrkesprogrammen så har färre elever sökt sig till de programmen. Det riskerar att få förödande konsekvenser – för svensk industri – som inte alls är ”basically gone”, för byggbranschen och för vård och omsorgen. Branscher som samtliga har ett stort skriande behov av utbildad personal.

2016 gjorde ni moderater en klok omprövning. Ni ändrade er och sa att ni precis som vi ville återinföra högskolebehörigheten även på yrkesprogrammen. Dn partikamrat Elisabeth Svantesson sa: ”Många elever väljer bort yrkesutbildning i dag, för man ser att det inte finns tillräckligt många dörrar öppna efter gymnasiets slut”. På er hemsida kan man fortfarande läsa att Moderaterna vill att ”samtliga gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet”. Men idag, knappt två år senare, ändrar ni er igen.

Moderaterna väljer alltså att sätta Allianssamarbetet framför Sveriges väl. Ni prioriterar tydligt att ni vill vara Jan Björklunds knähundar istället för att lyssna på Sveriges elever och berörda branscher. Det blev idag tydligt att ett besked från er moderater inte är ett besked att lita på.

Därför måste jag fråga dig: Varför köper ni Björklunds skolpolitik idag när ni ansåg att den bevisligen inte dög 2016, eller för all del igår?

För mig som socialdemokrat är det självklart. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens. Att som ni borgare nu föreslår återinföra 2-åriga gymnasielinjer är inte rätt väg att gå. Ert förslag bidrar istället till en mindre bildad befolkning med färre möjligheter att forma sina liv och sin egen framtid. Politikens uppgift är inte att skapa återvändsgränder för eleverna och ge dem sämre möjligheter till vidareutbildning på det sätt som högerpartierna nu gör. Politiken ska istället skapa förutsättningar för så många som möjligt att lyckas! Inte slå igen dörren framför människors näsa.

Caroline Helmersson Olsson (S) sörmländsk riksdagsledamot i Utbildningsutskottet

PS Klockan 15:25 kunde man på moderaternas hemsida läsa både att ”samtliga gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet” och att ”Alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet”. Det är skillnad på ”ska” och ”ska kunna erbjuda”.

IMG_1067

 

 

IMG_1068

 Länkarna till bilderna:

https://moderaterna.se/utbildning

https://moderaterna.se/alliansen-konkreta-forslag-en-utbildning-som-leder-till-jobb

KU-förhör, distriktskongress & påsk

180328KU är inne i en intensiv period i den så kallade vårgranskningen och den hetaste frågan är IT-skandalen i Transportstyrelsen. Idag hade vi hemlig utfrågning av SÄPO och nu påbörjas utfrågningarna av ansvariga statsråd och de avslutas med en utfrågning av statsministern. Det som redan nu är uppenbart är att det funnits en bristande insikt i problemen med IT-säkerhet i stora delar av statsförvaltningen. Många frågetecken väcks också om hur information om det inträffade spridits mellan förvaltningar och departement.

Vi närmar oss tiden för vårens distriktskongress den 7-8 april. Då kommer vi att fastställa riksdags- och regionslista till höstens val. Vi kommer at behandla ett regionalpolitiskt program med tankar om kollektivtrafik, infrastruktur, högre utbildning, kompetensförsörjning och sjukvård med mera. Ett större antal motioner kommer också att behandlas. Försvarsminister Peter Hultqvist är inbjuden gästtalare. Vi ska förutom att diskutera politik också ha trevligt med en middag på kvällen.

Nu i helgen är det påsk. Jag kommer inte att önska er en glad påsk före påskaftonen. Min mamma lärde mig nämligen att man inte kan önska någon glad påsk innan uppståndelsen. Men när den har inträffat får ni ha en glad påsk.

/Hans

125-årsfirande i Eskilstuna

I söndags fyllde Eskilstuna arbetarekommun 125 år. Kommunals ordförande Tobias Baudin höll jubileumstalet. Det är viktigt ibland att komma ihåg arbetarrörelsens rötter. Det fattiga, odemokratiska och orättvisa samhälle som var Sverige i slutet av 1800-talet ledde till att arbetarna organiserade sig både fackligt och politiskt. Ganska snart valde huvuddelen av arbetarrörelsen den demokratiska och reformistiska vägen där man förbättrade förhållandena steg för steg. Den demokratiska segern firar i år 100 år. Då togs det beslut som ledde till allmän och lika rösträtt för män och kvinnor och ett parlamentariskt styrelseskick som de facto tog makten från kungen.

aaaaa

Eskilstuna arbetarekommun har levererat många ledande politiker som varit med att bygga Sverige. Alva Myrdal, Svante Lundkvist, Conrad ”Kånke” Jonsson och Maj-Lis Lööw, för att nämna några.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Idag får vi inte vila på gamla segrar. Väljarna ser alltid framåt och det måste partiet också göra. Vi måste utifrån våra grundläggande värderingar ta oss an nutidens och framtidens stora utmaningar. Vi lever i en farlig tid där många människor känner sig vilsna och söker sig till odemokratiska rörelser med enkla svar på svåra utmaningar. Vi måste möta dessa rörelser med en politik som är populistisk i den mening att den är enkel att förstå som svar på vår tids utmaningar. Låt oss hoppas att Eskilstuna arbetarekommun bidrar till detta de nästkommande 125 åren.

/Hans

 

Vapenamnesti, mobilförbud och SD-lögner i direktsändning

Idag torsdag den 1 februari blir det förbjudet att hålla i mobilen eller annan kommunikationsutrustning när du kör. Det innebär att nu behöver det inte längre prövas ifall användandet påverkar framförandet av fordonet negativt.

Det är en bra förändring av lagen tycker jag och jag hoppas att du håller med? Det är inte vettigt att köra och samtidigt surfa, sms:a eller leta telefonnummer. Det innebär en ökad risk och det kan hända mycket i trafiken på bara några sekunder. Om du exempelvis kör i 40 kilometer i timmen och tittar i mobilen under två sekunder hinner du rulla 22 meter. Vad händer om bilen framför bromsar tvärt, vad händer om ett djur, eller ännu värre ett barn, springer ut framför dig?

Statistik från Trafikverket avslöjar att fler än hälften av alla mellan 18 och 30 år uppger att de sms:ar när de kör bil. Jag tror att främsta orsaken är att de tyvärr inte varit medvetna om riskerna.

För att minska illegala vapen i samhället införs idag också en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Till och med april kan man lämna in sina illegala vapen och ammunition anonymt till polisen. Tidigare amnestier har varit framgångsrika. Under amnestin kan du som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen. Du kommer inte att straffas för innehavet.

*****

Som jag redan tidigare varit inne på så finns det en stor risk att den kommande valrörelsen blir smutsig. Det är tyvärr ett ganska högt och stundtals otrevligt tonläge i debatten. Det som sägs och skrivs tenderar allt oftare att innehålla så kallad ”fake news” och alternativ fakta. Det måste vara svårt att som väljare ha fullständig koll. Vad är sant och vad är inte sant?

Nu senast i debatten i Agenda mellan SD-ledaren Jimmie Åkesson och vår ansvariga minister Annika Strandhäll om de olika partiernas vårdsatsningar. Åkesson påstod felaktigt att SD satsade mer pengar än regeringen. Det är inte sant! Regeringen satsar 13 miljarder mer totalt. Åkesson undanhöll medvetet relevant fakta och nämnde inte med ett ord de enorma nedskärningar SD gör på samma område, men i en annan budgetpost.

Det är säkert inte lätt för journalister att vara insatta i alla politiska frågor. Men kanske borde vi kunna ställa lite högre krav på de i journalistkåren som leder debatter om ett särskild politisk fråga? Allra helst i public service. Det är väl rimligt krav att de är någorlunda insatta och pålästa på vilken politik partierna faktiskt för i det politikområde som ska debatteras? Ibland är sanningen enkel och faktiskt svart eller vit helt utan gråskalor – det finns inga mellanting. En mer insatt journalist i Agendadebatten skulle exempelvis fungerat som en vägledare och hjälpt tittarna att enklare ta ställning. Nu tror jag dessvärre att många TV-tittare mest suckade åt det som mest liknade pajkastning.

”Frågan inför valet är hur länge journalistiken tänker abdikera från uppdraget att skilja sant från falskt?”, avslutar Aftonbladets skribent en läsvärd ledare. Läs den här: https://www.aftonbladet.se/ledare/a/p6Wgeo/ska-sd-fa-ljuga-sig-genom-valet

/Hans

 

 

KU-granskning & pensioner.

Konstitutionsutskottet har inlett vårens granskning av regeringen. Det största ärendet är det som handlar om Transportstyrelsens outsourcing av IT-driften. Detta ledde till att obehöriga kunde komma över hemliga uppgifter. Nu granskar KU både den tidigare borgerliga regeringens agerande i samband med att privatiseringarna inleddes samt den nuvarande regeringens hanterande av effekterna av privatiseringarna. På senaste sammanträdet deltog SÄPO för att gå igenom hur de har haft dialog med regeringarna om säkerhetsriskerna. Så mycket mer kan jag inte säga…

Regeringens sänkning av skatten på pension innebär att 1450000 pensionärer nu fått mer i plånboken. Den risk som fanns att de som hade gamla tjänstepensionsavtal genom kommun och landsting skulle få en sänkning av denna ”bonuspension” undanröjdes genom en lyckad förhandling mellan facken och SKL. Om denna minskning skett hade det blivit svårare att kommunicera den stora skattesänkningen för pensionärerna. Nu måste vi visa på de stora skillnaderna för landets pensionärer på borgerlig och SD politik jämfört med vår socialdemokratiska.

Redan nästa månad höjs underhållsbidragen för barn som fyllt 15 år. I mars höjs barnbidragen med 200 kronor. Samtidigt höjs studiebidragen, men de utbetalas retroaktivt först till sommaren på grund av CSN:s datasystem.

Ikväll skall jag delta på Eskilstunas arbetarekommuns representantskapsmöte innan jag tar tåget till verkstaden i Stockholm.

/Hans

Tuffare tag mot kriminalitet och avslutad smekmånad för moderatledaren

AA HANS E

Segregationen och utanförskapet har skapat grogrund för miljöer i Sverige där kriminaliteten har kunnat växa till sig. Det är självklart för en socialdemokrat att vi inte enbart kan använda repressiva åtgärder utan att vi också måste angripa problemens verkliga orsak. Det innebär att hela samhällets arsenal av åtgärder, exempelvis med förskola, skola och arbetsmarknadspolitik, måste användas för att komma åt grogrunden till problemen. Vi måste dock också vara tydliga i avståndstagandet mot gängkriminaliteten och också bekämpa den med hårdare straff, tuffare vapenlagar samt med mer resurser till polis och rättsväsende. Medborgarna måste känna att samhället har kontroll över säkerheten i hela landet.

1 januari skärptes därför straffen för grova vapenbrott. Nu blir det automatisk häktning i väntan på rättegång. Den som anträffas med ett illegalt vapen riskerar alltså att inte få komma hem igen på ett par år. På så vis kan vi få bort några av de mest brottsaktiva individerna och deras vapen från gatan.

Moderaternas akuta kris verkar över för denna gång. Ulf Kristersson har via borgerlig kannibalism återställt opinionssiffrorna till samma nivå som vid 2017 års början. Hans smekmånader börjar nu vara över och det är nu ett läge för att granska vad han levererat i sina tidigare uppdrag, till exempel som kommunalråd i Strängnäs, socialborgarråd i Stockholm och som socialförsäkringsminister. Den granskningen kan kanske få helgonglorian att komma på sned…

Vill du kolla in de viktigaste lagarna och förordningarna som trädde i kraft den1 januari 2018 finner du en sammanställning här: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/12/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-20172018/

/Hans