125-årsfirande i Eskilstuna

I söndags fyllde Eskilstuna arbetarekommun 125 år. Kommunals ordförande Tobias Baudin höll jubileumstalet. Det är viktigt ibland att komma ihåg arbetarrörelsens rötter. Det fattiga, odemokratiska och orättvisa samhälle som var Sverige i slutet av 1800-talet ledde till att arbetarna organiserade sig både fackligt och politiskt. Ganska snart valde huvuddelen av arbetarrörelsen den demokratiska och reformistiska vägen där man förbättrade förhållandena steg för steg. Den demokratiska segern firar i år 100 år. Då togs det beslut som ledde till allmän och lika rösträtt för män och kvinnor och ett parlamentariskt styrelseskick som de facto tog makten från kungen.

aaaaa

Eskilstuna arbetarekommun har levererat många ledande politiker som varit med att bygga Sverige. Alva Myrdal, Svante Lundkvist, Conrad ”Kånke” Jonsson och Maj-Lis Lööw, för att nämna några.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Idag får vi inte vila på gamla segrar. Väljarna ser alltid framåt och det måste partiet också göra. Vi måste utifrån våra grundläggande värderingar ta oss an nutidens och framtidens stora utmaningar. Vi lever i en farlig tid där många människor känner sig vilsna och söker sig till odemokratiska rörelser med enkla svar på svåra utmaningar. Vi måste möta dessa rörelser med en politik som är populistisk i den mening att den är enkel att förstå som svar på vår tids utmaningar. Låt oss hoppas att Eskilstuna arbetarekommun bidrar till detta de nästkommande 125 åren.

/Hans

 

Annonser

Vapenamnesti, mobilförbud och SD-lögner i direktsändning

Idag torsdag den 1 februari blir det förbjudet att hålla i mobilen eller annan kommunikationsutrustning när du kör. Det innebär att nu behöver det inte längre prövas ifall användandet påverkar framförandet av fordonet negativt.

Det är en bra förändring av lagen tycker jag och jag hoppas att du håller med? Det är inte vettigt att köra och samtidigt surfa, sms:a eller leta telefonnummer. Det innebär en ökad risk och det kan hända mycket i trafiken på bara några sekunder. Om du exempelvis kör i 40 kilometer i timmen och tittar i mobilen under två sekunder hinner du rulla 22 meter. Vad händer om bilen framför bromsar tvärt, vad händer om ett djur, eller ännu värre ett barn, springer ut framför dig?

Statistik från Trafikverket avslöjar att fler än hälften av alla mellan 18 och 30 år uppger att de sms:ar när de kör bil. Jag tror att främsta orsaken är att de tyvärr inte varit medvetna om riskerna.

För att minska illegala vapen i samhället införs idag också en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Till och med april kan man lämna in sina illegala vapen och ammunition anonymt till polisen. Tidigare amnestier har varit framgångsrika. Under amnestin kan du som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen. Du kommer inte att straffas för innehavet.

*****

Som jag redan tidigare varit inne på så finns det en stor risk att den kommande valrörelsen blir smutsig. Det är tyvärr ett ganska högt och stundtals otrevligt tonläge i debatten. Det som sägs och skrivs tenderar allt oftare att innehålla så kallad ”fake news” och alternativ fakta. Det måste vara svårt att som väljare ha fullständig koll. Vad är sant och vad är inte sant?

Nu senast i debatten i Agenda mellan SD-ledaren Jimmie Åkesson och vår ansvariga minister Annika Strandhäll om de olika partiernas vårdsatsningar. Åkesson påstod felaktigt att SD satsade mer pengar än regeringen. Det är inte sant! Regeringen satsar 13 miljarder mer totalt. Åkesson undanhöll medvetet relevant fakta och nämnde inte med ett ord de enorma nedskärningar SD gör på samma område, men i en annan budgetpost.

Det är säkert inte lätt för journalister att vara insatta i alla politiska frågor. Men kanske borde vi kunna ställa lite högre krav på de i journalistkåren som leder debatter om ett särskild politisk fråga? Allra helst i public service. Det är väl rimligt krav att de är någorlunda insatta och pålästa på vilken politik partierna faktiskt för i det politikområde som ska debatteras? Ibland är sanningen enkel och faktiskt svart eller vit helt utan gråskalor – det finns inga mellanting. En mer insatt journalist i Agendadebatten skulle exempelvis fungerat som en vägledare och hjälpt tittarna att enklare ta ställning. Nu tror jag dessvärre att många TV-tittare mest suckade åt det som mest liknade pajkastning.

”Frågan inför valet är hur länge journalistiken tänker abdikera från uppdraget att skilja sant från falskt?”, avslutar Aftonbladets skribent en läsvärd ledare. Läs den här: https://www.aftonbladet.se/ledare/a/p6Wgeo/ska-sd-fa-ljuga-sig-genom-valet

/Hans

 

 

KU-granskning & pensioner.

Konstitutionsutskottet har inlett vårens granskning av regeringen. Det största ärendet är det som handlar om Transportstyrelsens outsourcing av IT-driften. Detta ledde till att obehöriga kunde komma över hemliga uppgifter. Nu granskar KU både den tidigare borgerliga regeringens agerande i samband med att privatiseringarna inleddes samt den nuvarande regeringens hanterande av effekterna av privatiseringarna. På senaste sammanträdet deltog SÄPO för att gå igenom hur de har haft dialog med regeringarna om säkerhetsriskerna. Så mycket mer kan jag inte säga…

Regeringens sänkning av skatten på pension innebär att 1450000 pensionärer nu fått mer i plånboken. Den risk som fanns att de som hade gamla tjänstepensionsavtal genom kommun och landsting skulle få en sänkning av denna ”bonuspension” undanröjdes genom en lyckad förhandling mellan facken och SKL. Om denna minskning skett hade det blivit svårare att kommunicera den stora skattesänkningen för pensionärerna. Nu måste vi visa på de stora skillnaderna för landets pensionärer på borgerlig och SD politik jämfört med vår socialdemokratiska.

Redan nästa månad höjs underhållsbidragen för barn som fyllt 15 år. I mars höjs barnbidragen med 200 kronor. Samtidigt höjs studiebidragen, men de utbetalas retroaktivt först till sommaren på grund av CSN:s datasystem.

Ikväll skall jag delta på Eskilstunas arbetarekommuns representantskapsmöte innan jag tar tåget till verkstaden i Stockholm.

/Hans

Tuffare tag mot kriminalitet och avslutad smekmånad för moderatledaren

AA HANS E

Segregationen och utanförskapet har skapat grogrund för miljöer i Sverige där kriminaliteten har kunnat växa till sig. Det är självklart för en socialdemokrat att vi inte enbart kan använda repressiva åtgärder utan att vi också måste angripa problemens verkliga orsak. Det innebär att hela samhällets arsenal av åtgärder, exempelvis med förskola, skola och arbetsmarknadspolitik, måste användas för att komma åt grogrunden till problemen. Vi måste dock också vara tydliga i avståndstagandet mot gängkriminaliteten och också bekämpa den med hårdare straff, tuffare vapenlagar samt med mer resurser till polis och rättsväsende. Medborgarna måste känna att samhället har kontroll över säkerheten i hela landet.

1 januari skärptes därför straffen för grova vapenbrott. Nu blir det automatisk häktning i väntan på rättegång. Den som anträffas med ett illegalt vapen riskerar alltså att inte få komma hem igen på ett par år. På så vis kan vi få bort några av de mest brottsaktiva individerna och deras vapen från gatan.

Moderaternas akuta kris verkar över för denna gång. Ulf Kristersson har via borgerlig kannibalism återställt opinionssiffrorna till samma nivå som vid 2017 års början. Hans smekmånader börjar nu vara över och det är nu ett läge för att granska vad han levererat i sina tidigare uppdrag, till exempel som kommunalråd i Strängnäs, socialborgarråd i Stockholm och som socialförsäkringsminister. Den granskningen kan kanske få helgonglorian att komma på sned…

Vill du kolla in de viktigaste lagarna och förordningarna som trädde i kraft den1 januari 2018 finner du en sammanställning här: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/12/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-20172018/

/Hans

En tydlig skiljelinje i svensk politik

Ekonomiskt går det mycket bra för Sverige och styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del. I regeringens budget 2018 investerar vi i välfärd, trygghet och skola. Efter att ha vänt den borgerliga regeringens underskott till överskott har vi genom en ansvarsfull politik skapat ett reformutrymme på 40 miljarder samtidigt som vi amorterar 40 miljarder på statsskulden.

IMG_8591

Man kan tydligt se var skiljelinjen går i svensk politik nu när SD och de fyra borgerliga partierna presenterat sina oppositionsbudgetar. Mot regeringens reformer står fem partier som istället vill göra stora skattesänkningar och stora nedskärningar. I deras olika budgetförslag finns skattesänkningar på omkring 100 miljarder. Visserligen har de inget gemensamt budgetförslag.

Igår skrev jag och landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson en debattartikel i Eskilstuna Kuriren där vi pekade på vad M och SD:s politik skulle innebära ekonomiskt för landstinget Sörmland och några av länets kommuner. Här är texten:

*** 

”SD och M skär ner på välfärden 

Sveriges ekonomi befinner sig i ett nytt och väldigt starkt läge. Det stora underskottet i statsfinanserna som de borgerliga lämnade efter sig har vänts till ett rejält överskott. Det ger resultat i statskassan när vi får fler i jobb, slutar genomföra ofinansierade skattesänkningar och prioriterar hårt i utgifterna. Nu betalar vi av på statsskulden samtidigt som vi genomför viktiga investeringar vårt gemensamma samhällsbygge. 

För oss socialdemokrater är det självklart att alla i Sverige ska märka när ekonomin går bra. Hela folket i hela landet ska kunna räkna med vår politik. Därför investerar vi i fler barnmorskor, poliser, barnskötare, lärare och militärer samtidigt som vi höjer barnbidraget och stärker pensionärernas ekonomi när vi tar bort den orättvisa skatteklyften som de borgerliga införde. 

När nu när oppositionspartierna har presenterat sina budgetar är det tydligt att alla inte håller med.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill istället sänka skatten för landets höginkomsttagare och fortsätter att framhärda med en politik där pensionärer ska betala högre skatt än löntagare. Moderaterna har efter tre år i opposition kommit fram till att lösningen på Sveriges problem är ännu ett jobbskatteavdrag där den som tjänar 35 000 kronor i månaden ska ha dubbelt så stor skattesänkning som den som tjänar 15 000 kronor. Även Sverigedemokraterna har en tydlig skattesänkarprofil där mest går till den som tjänar bäst.  

Stora skattesänkningar är inte gratis. Jämfört med regeringen vill Moderaterna minska resurserna med tre miljarder kronor till landstingen och kommunerna, som ansvarar för bland annat sjukvård, skola och äldreomsorg. Sverigedemokraterna går ännu längre och vill spara 13 miljarder kronor jämfört med regeringen. Jämnt fördelade över landet skullen en sådan resursminskning innebära 113 miljoner kronor mindre till landstinget Sörmland. Eskilstuna skulle få 95 miljoner kronor mindre, Strängnäs minus 32 miljoner kronor och Flen 15 miljoner mindre. Det motsvarar många sjuksköterskor, lärare, barnskötare och andra som med deras politik aldrig kommer att kunna finnas där för att hjälpa barn och gamla.  

Alla partier är överens om att det finns ett överskott i ekonomin men frågan är hur de ska användas. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill sänka skatten på bekostnad av patienter, pensionärer och skolelever. Vi socialdemokrater tänker fortsätta utveckla den svenska modellen, stärka välfärden och ta ansvar för svensk ekonomi genom att betala av 40 miljarder kronor på statsskulden. Där går just nu skiljelinjen i svensk politik. 

Fredrik Olovsson (S), ordförande Finansutskottet, riksdagsledamot Sörmland Monica Johansson (S), Landstingsstyrelsens ordförande Sörmland”

***

SD:s förslag innebär alltså 113 miljoner kronor mindre till landstinget Sörmland. För länets nio kommuner skulle SD:s politik innebära så här mycket mindre pengar till välfärd:

Eskilstuna – minus 95 miljoner

Flen – minus 15 miljoner

Gnesta – minus 10 miljoner

Katrineholm – minus 31 miljoner

Nyköping – minus 50 miljoner

Oxelösund – minus 11 miljoner

Strängnäs – minus 32 miljoner

Trosa – minus 12 miljoner

Vingåker – minus 8 miljoner

/Fredrik

 

 

 

 

 

 

SSU – en pigg 100-åring och regeringens budget

Tårta

Lördagen den 28 oktober firade vi SSU:s 100-årsdag i stadshuset i Eskilstuna. Där samlades dagens SSU:are tillsammans med SSU:are från 1960-tal till 2010-tal. SSU har genom åren varit viktigt för partiet som blåslampa för att utveckla ny politik och fånga förändringar i samhället. SSU har också varit en plantskola för många ledande socialdemokrater. Det märktes också under middagen. Den tidigare SSU:aren Göran Persson, som var distriktsordförande i början av -70-talet och Reynoldh Furustrand, som var ordförande i slutet av 60-talet, höll bland andra tal. Båda två vittnade om vilken stor nytta de haft av allt de lärde sig under åren i SSU för sin senare politiska gärning. SSU:s nationella ledning representerades av förbundsordförande Philip Botström samt förbundssekreterare Andrea Törnestam. Vi sörmlänningar tyckte att det var viktigt att uppmärksamma att SSU föddes här i Eskilstuna 1917.

gruppbild

Det politiska läget har förändras i och med att regeringen har kunnat presentera en mycket stark reformbudget. Budgeten 2018 innehåller historiskt stora satsningar på bland annat välfärden, jobben och polisen. Den innehåller reformer på 40 miljarder kronor och samtidigt betalar vi av lika mycket, 40 miljarder, på statsskulden. Statsskulden är då nere på 1977 års låga nivå. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har genom an ansvarsfull politik vänt borgarnas underskott till ett överskott. Sysselsättningen i Sverige idag är den högsta som någonsin uppmätts i något EU-land sedan man började använda dessa mätmetoder.

IMG_8591

Det är en budget för klimatet, stärkt välfärd, en mer jämlik skola, ökad trygghet och fler människor i arbete. Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del. Budgeten innehåller fortsatt stora ekonomiska tillskott till landets kommuner och landsting – en mycket viktig pusselbit i det fortsatta välfärdsbygget.

IMG_8590

Några av satsningarna i budgeten är höjt barn- och studiebidrag, sänkt skatt för 75 procent av landets pensionär, höjt tak i sjukförsäkringen, 2 miljarder till mer personal i vården, en miljard per år till förlossningsvården och tandvårdsbidraget fördubblas. Ökade resurser till polisen, samtidigt får Tullen, Kriminalvården och Säpo också mer pengar. Dessutom får försvaret 2,7 miljarder mer årligen. Vi bygger ut utbildningsplatserna i landet, de blir 90000 fler. Alla som kan ska jobba och då är det viktigt att man klär människor med kunskap som möter arbetsmarknadens behov. CSN lån för att ta körkort införs, sänkt skatt för de som anställer sin första medarbetare och vi inför också utbildningsplikt för nyanlända. Vi satsar på biblioteken, ger bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven, bygger ut läkarutbildningen och ger, som sagt, kommuner och landsting ett fortsatt rejält tillskott.

Detta har lett till att opinionsläget långsamt förbättras, men för att kunna nå ett tillräckligt bra valresultat måste vi fortsätta arbetet och den politiska offensiven.

Hela budgeten finner du på: www.regeringen.se/budget

IMG_8589

De ”nya” Moderaterna har återigen blivit de ”gamla” Moderaterna. Ordförandeskiftet har också inneburit en politisk omläggning som gör att vi har en tydligare politisk motståndare. Rätt skött kan det göra den politiska debatten klarare och också trycka tillbaka populistiska rörelser, både till höger och vänster. Det är kanske ingen slump att SD långsamt tappar i opinionen när debatten och motsättningarna blir tydligare.

/Hans

Några reflektioner från de senaste veckorna

aaaa2Det var länge sen sist. Riksdagsuppdraget är likadant som kommunalrådsuppdrag, lärarjobb och studietid, nämligen organiserat som så att man ska arbeta mest när Sverige är som vackrast. Så jag har inte haft tid med er på ett tag. Så här kommer några spridda reflektioner från de senaste veckorna.

aaaaa222

Länets minsta och största kommun hade Pridefestival samma helg och jag deltog i båda arrangemangen. Jag var mycket imponerad över uppslutningen på båda ställena, att i lilla Vingåker få så många människor att gå i Pridetåg är fantastiskt. I Eskilstuna har tåget utvecklats till en stor folkfest. Sverige har förvandlats på en väldigt kort tid, ibland glömmer vi bort hur fort det gått och detta har gjort livet väldigt mycket enklare för många människor.

aaaaaaa11

Igår, 6 juni, firades Sveriges nationaldag. Jag höll tal klockan 8:00 vid Sundbyholms slott, för 25 året i rad. Traditionsenligt avåts därefter frukost på slottsterassen. Där fick jag också lite inblick i vintersäsongens av ”Bonde söker fru” och jag kan avslöja att en av bönderna är väldigt snygg. Efter lite trädgårdsarbete gick jag i nationaldagsparaden i Eskilstuna och därefter höll jag tal på Fristadstorget. Deltagandet var väldigt stort på båda platserna. Det svenska nationaldagsfirandet verkar hålla på att ”ta sig”. Det är därför extra viktigt att de demokratiska krafterna inte lämnar över flagga och nation till onda platser. Jag vet att nationalism kan vara problematiskt och att många socialdemokrater ryggar inför den. Men den har stor kraft och överlåten till fel personer kan den bli mycket farlig. Visa att flaggan och nationen är vår och att nationen är inkluderande – inte exkluderande.

Senaste partisympatiundersökningen från SCB visar på ett nytt politiskt landskap i Sverige. Det kräver politisk förnyelse och omtänk hos många. Dock är det ett riktigt hyggligt utgångsläge för socialdemokratin inför valåret. Läs mer här: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2017–val-idag/

aaaaaaaaaaaaa1

Imorgon presenteras KU:s granskningsbetänkande. Det resultatet av ett omfattande utredningsarbete av professionella tjänstemän och ett hårt slit av ledamöterna i riksdagens Konstitutionsutskott. Innehållet är hemligt till imorgon så ni får ligga sömnlösa i natt och fundera över brunkål, u-båtar och lägenheter… 

/Hans