Brexit, Lagerbäck, svåra politiska beslut & bostadspolitik

I tisdags, förra veckan, fattade Riksdagen ett beslut som var svårt för många ledamöter, jag tillhör dem som förra hösten tyckte att beslut dröjde väl länge för att få kontroll på en situation som höll på att gå samhället ur händerna. För att upprätthålla ett förtroende för flyktingmottagande för befolkningen är det viktigt att den sker under ordnade former. Det gjorde att de beslut som togs förra hösten var helt nödvändiga i ett kortsiktigt perspektiv. De åtgärder som nu vidtas var en del av den överenskommelse som gjordes i samband med höstens kris men kommer nu i en situation där mottagandet fungerar och situationen är stabilare. Det gör att den förståelse som fanns i höstats för besvärliga åtgärder inte finns nu. Det är nu viktigt at det görs en grundlig utvärdering om konsekvenserna av de beslut som togs förra hösten och de beslut som togs nu. Vi är många som är måna om att Sverige fortsätter ha en humanistiskt grundad politik vad gäller flyktingmottagande.

Hans000000

Bostadsbristen i Sverige är akut och precis som tidningen Dagens Samhälle skriver måste många kommuner öka byggtakten kraftigt för at bostadsbristen inte ska förvärras. Det var därför väldigt olyckligt att samtalen om en bred politisk överenskommelse av bostadspolitiken bröt samman häromdagen. Regeringen presenterade därför i onsdags en egen stor bostadspolitisk satsning om 22 punkter. Läs mer om det här: 22 steg för fler bostäder

Det är nu också viktigt att landets kommuner tar sitt ansvar för att byggandet ska kunna öka. Särskilt viktigt är naturligtvis detta i våra storstadsområden. Därför är det upprörande att kommuner i Stockholmsregionen blockerar byggande på ett sätt som här länkas. Moderaternas trovärdighet känns inte stor när den vägledande principen är ”not in my backyard”.

13501669_10153767784452426_7563568348137373229_n

Brexit är sorgligt! Oansvariga politikers höga spel får stora konsekvenser. Jag tror på samarbete och att ensam inte är stark. Att Storbritannien lämnar EU är allvarligt både för EU och Storbritannien. Vi i Sverige mister en viktig samarbetspartner i EU, vi har ofta drivit frågor tillsammans med britterna. Jag tror att detta kommer att påverka tillväxten och jobben negativt i UK. . Vad kommer förresten att hända med UK? Skottarna vill ju vara kvar i EU. Sverige kommer självklart att ha fortsatt samarbete med Storbritannien.

Vi såg direkt hur världens börser rasade i värde på grund av valresultatet, vilket kommer att få följder på den globala ekonomin och påverka jobb och tillväxt. Låt oss hoppas att läget snabbt stabiliseras.

Det är viktigt att utveckla EU-samarbetet och ännu viktigare att EU klarar av att hantera våra gemensamma utmaningar på det sätt som människor förväntar sig. EU måste vara på medborgarnas sida och bli bättre på att leverera lösningar i människors vardag. Ett EU för folket, av folket med folket.

Midsommar firade jag i år i Kolmården.

Efter en intensiv vår hade Riksdagen sommaravslutning i onsdags. Men vi är många som även kommer att tillbringa en vecka i Almedalen. Jag återkommer med rapport därifrån.

Till dess får du ha en glad och skön sommar!

/Hans 

PS Trots att mitt fotbollsintresse är något begränsat gläds jag med Island och Lars Lagerbäck. Du vet väl att Lagerbäck är född i Katrineholm? DS

Tankar om tiggeri

För mig är det orimligt att tiggeri ska vara ett permanent inslag i det svenska samhället. Men så blir det om inget mer görs. Regeringen har gjort fler viktiga insatser, framförallt med Rumänien och Bulgarien. Det har uppenbarligen inte varit tillräckligt och då måste mer till. Fortsatt hjälp i hemländerna, hårdare press på dessa stater att ta hand om sina medborgare men utgångspunkten i Sverige borde vara att gatutiggeri inte ska vara tillåtet.

/Fredrik

Manifestation på Sergels torg, KU och ett önskemål om sörmländskt universitet

sergelI helgen inträffade en förfärlig masskjutning i Orlando, USA. Den visar naturligtvis vikten av att man i USA får till förnuftigare vapenlagar, som omöjliggör, eller försvåra sådana händelser. Men det är också ett exempel på vad ideologiska låsningar kan skapa dödsmaskiner. Samhället har svårt att skydda sig mot sådana, när de väl har skapats och enda sättet att skydda sig mot att människor utvecklas i sådan riktning är öppenhet och tolerans-. För att manifestera det svenska samhällets avsky mot det inträffade ordnades en manifestation på Sergels torg i tisdags kväll. Statsminister Stefan Löfven höll ett mycket fint tal som fick starkt stöd i publiken.

Läs mer om manifestationen här: SVT Manifestation på Sergels torg

I måndags hade konstitutionsutskottet, det som förr i tiden kallades för dechargedebatt, det vill säga den debatt som handlar om statsrådens tjänsteutövning. Jag skrev förra veckan lite om innehållet i betänkandet, men här kan ni, om ni vill, njuta av hela debatten på cirka fyra timmar. Alternativet är att ni tittar på de highlights om två tillfällen då jag var uppe i debatten. Kolla här: KU-granskning debatt

Idag kan vi gratulera Malmö som fått sin högskola uppgraderad till universitet. Nu sörmlänningar och västmanlänningar är det dags för Mälardalens högskola at göra samma resa…

/Hans

KU:s granskning är justerat

Idag har konstitutionsutskottet justerat sitt betänkande om granskningen av regeringen. Ärendet innehåller över 40 granskningsärenden och oppositionen har fått kritik på många ledarsidor för årets anmälningsflod. Granskningen har visat att väldigt många ärenden har kunnat avskrivas utan några anmärkningar mot statsrådens ageranden. I ett antal ärenden finns det brister i den administrativa hanteringen. Det kan handla om diarieföring, utlämnande av offentliga handlingar, loggböcker för förda dialoger mellan tjänstemän, etc. Sådana brister bär naturligtvis ansvarigt statsråd ansvar för, även om det är svårt att se hur det i de aktuella ämnena skulle kunna förhindrats. I sådana fall handlar KU:s roll mycket i att sätta praxis och att goda administrativa rutiner för transparens och öppenhet i statsförvaltningen.

Pressträffen kan du se här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/presskonferens/presstraff-med-ku-efter-justering-av_H3C220160607pk1

En annan typ av problematik finns i hur regeringen sköter samråd med oppositionen i EU-nämnden och i Utrikesnämnden. Där har det funnits oklarheter i praxis och rutiner under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Här finns behov över att tydliggöra hur ordningen skall vara. Till exempel tycker utskottet att Margot Wallström borde informerat utrikesnämnden om det så kallade Saudiavtalet. Hur riksdagen skall kunna upprätthålla sin makt över den typ av lagstiftning som tas via EU:s institutioner är också det en utmaning för det parlamentariska systemet.

Det finns också ett antal ärenden där utskottet är klart kritiska mot statsrådens agerande i konkreta fall. Årets allvarligaste kritik får man nog säga riktas mot den förre infrastrukturministern Catarina Elmsäter Svärd. Genom brister i hanteringen på Sjöfartsverket och regeringskansliet skrev verket ett kontrakt på inköp av helikoptrar på över 900 miljoner kronor, två månader före riksdagens budgetbeslut. Det är en av de grundläggande bestämmelserna i regeringsformen, att riksdagen har den så kallade beviljningsmakten. Kritik framförs också mot infrastrukturminister Anna Johansson över hur ett beslut om stöd till kommunala flygplatser kom till. Här handlar det av ett klassiskt fall av ministerstyre. Det vill säga när ett statsråd genom sitt agerande styr statliga myndigheter. I det här fallet verkar det inte vara avsiktligt, men agerandet har likväl haft en effekt som varit olyckligt.

Vi har också några ärenden om statsråds uttalande om domar som icke vunnit laga kraft. Det är viktigt i en rättsstat att domstolar står fria från politisk påtryckning och därför är det viktigt att statsråd inte uttalar sig om pågående rättsprocesser, även om det finns ett förståeligt medialt tryck. I det här fallet handlar det bland annat om uttalanden som gjorts av inrikesministern, sjukvårdsministern och klimat- och miljöministern.

Även i år kan regeringssidan och den borgerliga oppositionen lägga fram ett enigt betänkande och avvikande åsikter har framförts endast av Vänsterpartiet och SD. Jag tror att det är väldigt viktigt både för KU:s trovärdighet och för att granskningen skall upplevas som objektiv, att den praxis som etablerades förra året upprätthålls. Det kräver ett öppet sinnelag och en förhandlingsvilja från både regeringssidan och oppositionen. Jag tror att det svenska folket tjänar på det och att de också uppskattar det.

Igår höll jag nationaldagstal i Sundbyholm för det tjugoandra, eller möjligen tjugotredje, året i rad. Det är en utmaning för en talare att samma publik förväntar sig att höra någonting nytt om samma ämne, varje år. Årets tal handlade om Fredrik Lindströms tema om hur slumpen styrt det som vi uppfattar som Sverige. Men också om hur stor tacksamhet vi bör ha för att förmånen att bo det land som tidningen Independent utnämnt till det ”godaste” i världen. Läs om utnämningen här: http://www.independent.co.uk/news/world/politics/sweden-goodest-country-in-world-good-country-index-a7061341.html  

/Hans

Första maj, KU-utfrågningar och Bommersvik

KU är inne i sin intensivaste period för året och utfrågningarna med tjänstemän, som kan tillföra information, och ansvariga politiker är nu slutförda. Den sista utfrågningen hölls med statsminister Stefan Löfven, på min födelsedag den 29 april. Då dominerade invandrings- och flyktingpolitiken stort. Föga överraskande var det SD som hade flest frågor. Förutom detta kom frågan om Åsa Romsons titel som vice statsminister upp och där kan man tydligt konstatera att det inte finns några klara regler för titulatur för statsråd. Inte heller finns det regler för vad innehållet bakom en sådan titel skall vara. Utfrågningen av Stefan Löfven kan du titta på här: Utfrågning av statsministern.

Jag ansvarar av utfrågningen av tidigare infra strukturminister Catharina Elmsäter-Svärd angående Sjöfartsverket, som tillhörde hennes område. Sjöfartsverket köpte helikoptrar för 900 miljoner utan riksdagsbeslut. Om du tittar på den bifogade länken kan ni kanske dra egna slutsatser, utfrågningen börjar 1 timme, 11 minuter och 30 sekunder in i klippet: Utfrågning Catharina Elmsäter-Svärd

Första maj firades på flera håll i vårt län. Själv firade jag hemma i Eskilstuna. Talen i hemkommunen hölls i år av Jimmy Jansson, Matilda Grebestam SSU och Ingela Edlund LO.

9 HE

Det var riktigt skapligt första majväder i år och enligt de flesta länsrapporter var det bra uppslutning i leden. Störst publik lockade Energiminister Ibrahim Baylan i Katrineholm. Det var cirka 600 personer som lyssnade på honom där. Baylan talade också hos Caroline Helmersson Olsson i Vingåker. Det var fler än vanligt i Gnesta, där min kollega Sara Karlsson var huvudtalare. Jimmy Jansson hann även tala i Oxelösund.

Jag vill rikta ett särskilt tack till alla som på något sätt bidragit till att genomföra årets firande runt om i Sörmland. Ni är många som gör ett fantastiskt viktigt och nödvändigt ideellt arbete. Ett stort tack även till alla engagerade talare.

7 bom

Sen eftermiddag första maj träffades omkring 25 socialdemokrater från Sörmland på Bommersvik. Där inledde vi under ett dygn ett viktigt strategiarbete inom ramen för framtidspartiarbetet. Det ska nu implementeras på regional och lokal nivå. Vi såg tydliga politikområden som måste tydliggöras och fokusförankra inför valåret kommande val.

8 Bom

/Hans

KU-utfrågning om helikopteraffär

he kuIdag fortsatte konstitutionsutskottet sina utfrågningar. Mycket annat händer ju också i den politiska världen just nu, så vi har märkt att vi hamnat lite i medieskugga. I förmiddags hade jag ansvaret för utfrågningen av generaldirektören för Sjöfartsverket Ann-Catrine Zetterdahl. Ärendet handlar om Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar för närmare en miljard kronor – innan riksdagen fattat budgetbeslut. Flera andra saker som har stort konstitutionellt intresse uppdagades också under utfrågningen. I min roll bör jag nog inte kommentera ärendet mer, innan KU har satt ner foten. Men du kan se och lyssna på utfrågningen här: KU-utfrågning Sjöfartsverket

Det är inte svårt att förstå vad som är konstitutionellt intressant.

/Hans

Distriktskongress och vårbudget, kryddat med KU och Köpenhamn

P18I lördags hade Sörmlands partidistrikt kongress. Vi hade förmånen att gästas av partiordförande Stefan Löfven. Statsministern höll ett mycket uppskattat tal om den svenska modellen. Han tydliggjorde där, hur vår dagspolitik ligger fast förankrad i den socialdemokratiska traditionen och i det som betecknas som den svenska modellen. Det stora reformpaket som presenterats i budgetarna som regeringen kunnat få igenom riksdagen omfattar totalt 60 miljarder kronor. Bland reformerna kan nämnas: Fler vuxenutbildningar, miljarder till skolan, mer medel till polisen, miljarder till kommunerna, ökat järnvägsunderhåll, glasögonbidrag till barn, sänkt skatt för 1,1 miljoner pensionärer, förbättrad arbetslöshetsförsäkring, höjt underhållsstöd, borttagandet av stupstocken i sjukförsäkringen och fria läkemedel till barn.

Läs mer om Vårbudget 2016 här: http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Varbudget-2016/

Vi diskuterade också hur Sverige ska kunna lyckas med integrationen av alla de människor som har kommit till vårt land och hur viktigt det är, både för dem som individer och för det svenska samhället. Distriktskongressen präglades av god stämning och framtidstro.

I måndags besökte jag Britt Bohlin, direktör Nordiska rådet, i Köpenhamn. Hon är tidigare landshövding i Jämtland och innan det var hon socialdemokratisk riksdagsledamot i många år. Jag och Gunnar Johnsson, tidigare kommunförbundsdirektör i Sörmland, presenterade där en idé om ett projekt om den nordiska modellens utmaningar. Mötet var fruktbart och lovar gott inför framtiden,

Igår onsdag var det ett seminarium i riksdagen om Ostlänken och dess betydelse för Sörmland och Östergötlands utveckling. Bland andra medverkade infrastrukturminister Anna Johansson. Det var socialdemokraterna i Sörmland och Östergötland som anordnade det tillsammans med Östsvenska Handelskammaren.

Idag har KU haft utfrågning av det tidigare statsrådet Tobias Billström om den gamla regeringens invandringspolitik. Fast han är en politisk motståndare måste jag säga att han svarade väldigt bra på utskottets frågor.

Efter dagens votering ska jag åka till Katrineholm och medverka på arbetarekommunens möte.

/Hans