Mot en kunskapsbaserad ekonomi

Det är namnet på vår ”skuggbudget” som presenterades idag. För att vi vet att ansvar är mer än att bara få ihop plus och minus i årets räkenskaper. Vi blickar framåt och lägger förslag för att stärka Sverige som kunskapsnation och som ett hållbart samhälle.

Att vi pratar om en kunskapsbaserad ekonomi handlar om att vi har insikten om att vi inte bygger landet starkt genom att pressa ner löner och försämra villkor för löntagare. I stället vill vi satsa på kunskap och utbildning. Och skapa bättre förutsättningar för att idéer omsätts i nya och växande företag.

Bland annat genom 57 400 nya platser i högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen, tranieejobb och utbildningsvikariat. Kunskapslyft ftw! Men också mer pengar, 300 miljoner, för att höja kvaliteten i högre utbildning. Vi motsätter oss också regeringens nedskärning i gymnasieskolan på 675 miljoner.

Vi föreslår en riskkapitalfond på 3 miljarder, sänkta arbetsgivareavgifter för småföretagare samt en ökad samverkan med näringsliv, forskare och arbetsmarknadens parter.

En värdeburen tillväxt handlar om ett annat sätt att se på ekonomin. Att lyfta fram hållbarheten och att ekonomisk tillväxt inte ska ske på bekostnad av människor och miljö. Det handlar om att ta ansvar för mer än plus och minus i budgeten. Att rikta investingar mot det som bygger ett starkt och hållbart samhälle.

Till exempel infrastruktur. Vi satsar på både underhåll och kapacitetsökningar i järnvägsnätet. Tågen ska gå i tid, och fler ska kunna välja tåg i stället för flyg eller bil, såväl privatpersoner som företag. Det skapar jobb och det bidrar till hållbarhet.

Eller satsningen på klimatinvesteringsprogram (Klimp). Den borgerliga regeringen avskaffade klimpen under förra mandatperioden, big mistake! Det visade sig att det var en av åtgärderna som bidragit mest till den svenska utsläppsminskningen. Det skapar också jobb och utveckling runt om i Sverige. En mycket god investering.

Vi vill också se till att kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid, att anställda ska ha rätt till heltid samt begränsa visstidsanställningar till 24 månader. Arbetstagares villkor och makt har urholkats de senaste åren. Vi menar att det är helt orimligt och inget som bygger Sverige starkt. Arbetstagarnas makt och frihet måste öka.

Det tredje benet i vår budget är sociala investeringar och bygger givetvis på tanken om att insatser för att bekämpa fattigdom och sociala klyftor inte ska ses som en kostnad utan som investeringar. Trygga och fria människor bygger starka samhällen.

Som exempel kan sägas att vi tar steg mot en utrotad fattigdom bland barnfamiljer, dels genom att få fler (föräldrar) i arbete och börja återupprätta ersättningssystemen för arbetslösa och sjuka. Men också höjt underhållsstöd och minskade avgifter i kommunala kultur- och musikskolor. Fritidsaktiviteter och kulturverksamhet ska vara tillgängligt för alla barn.

Vi vill också ta tag i det slöseri med skattemedel som det innebär att stora summor pengar som avsätts till skola, vård och omsorg tas ut i vinst i stället för att användas i verksamheterna. Det är orimligt och vi måste agera.

Här kan ni ta del av alla våra förslag.

Men sammanfattningsvis: En budget som tar sikte på framtiden, och till skillnad från regeringens budgetproposition ser längre än slutet på innevarande budgetår, och som ser behovet av investeringar för hållbarhet, arbeten och ett rättvisare Sverige.

1 tanke på “Mot en kunskapsbaserad ekonomi

  1. ESKILSTUNA kommer som lovat att bli den första kommunen med lyckad integration, våra barnbarn kommer att vara de första som gillar Fröslunda, Lagersberg, Roberstorp, Nyfors, Sal, Skiftinge. Det finns så bra exempel på lyckad integration närapå överallt. Med vår vishet ser vi till att våra kära barn slipper bo i getton. Barnens utbildning må vara bristande 251 plats igen.

    Med ökad invandringsmottagning kan vi sänka kommunalskatten, samt lita på att våra barbarn kommer att växa upp i trygg miljö.
    Hälsningar Hasse

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s