Torsdag i kammaren

Torsdag den 14 juni har jag debatterat om två av Konstitutionsutskottets ärenden. Jag väljer att visa mina båda öppningsanföranden och länka till protokollet om du vill läsa det i sin helhet. Jag har anförandepunkterna 70, 72 och 74 i protokollet, det första ärendet handlar om amerikanska ambassadens övervakning av svenskar.

http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Kammaren/Protokoll/_GZ09130/

”Fru talman! Frågan om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare är ett ärende som tagit lång tid för KU att utreda. Skälet för detta är att källorna varit många och till en betydande del hemliga. Den offentliga debatten om ett sådant ärende riskerar därför att bli konstig, för att vi som debatterar har källor och uppgifter vi inte kan tala om. Ärendet är också komplicerat på grund av att de underliggande händelserna ägt rum under mer än tio år, under två regeringar. Huvudkritiken mot regeringen är en tafflig hantering av frågan vid avslöjandet. Istället för att som i Norge öppet redovisa och ta tag i frågan, har den svenska regeringen upphöjt ickeaktivitet till en dygd. Detta verkar vara i regeringens handlingslinje vid problem. Man har heller inte vidtagit åtgärder för att eventuellt lära av det inträffade. Man måste ändå anse det anmärkningsvärt att svenska myndigheter och stundtals regeringskansliet under den här tioårsperioden haft indikationer på att den här verksamheten existerade, men ingen har lagt pusslet. Om detta pussel handlat om en för landet allvarligare och farligare fråga hade det kunnat leda till mycket allvarliga effekter. Jag citerar betänkandet: ”Utskottet förutsätter mot denna bakgrund att det görs en översyn av hur informationsutbytet mellan dessa myndigheter fungerar och vilken information som bör vidarebefordras till regeringen” Jag vill till slut säga att trots en mycket omfattande utredning känns det som om att för många lösa trådändar finns för att man inte ska känna en oro för att inte hela sanningen kommit fram. Jag vill yrka bifall till KU:s betänkande i sin helhet.”

Jag är nöjd med min slutreplik där jag beskrev att jag ser ett mönster, vilket enligt mitt sett att se, innebär att regeringspartierna aldrig tycks kunna kritisera ett borgerligt statsråd. Touche! Jag sa: ”Jag kan också se ett mönster i granskningsdebatten, Andreas Norlén. Men det mönster som jag ser är något helt annat. Jag tycker att det är väldigt tydligt att det från regeringspartiernas sida är helt omöjligt att kritisera ett borgerligt statsråd.”

Mitt andra anförande, anförandepunkt 95, 97  och 99 i protokollet i länken ovan, handlar om den brottsmisstänkte överläkaren..

”Herr talman! Frågan om det tidigare statsrådets Tobias Krantz agerande i frågan om en överläkare under tiden hon var brottsmisstänkt är principiellt intressant och visar hur fel det kan gå även om avsikten är god. När det blev känt att överläkaren var brottsmisstänkt är det självklart rätt att utbildningsdepartementet som förordnat henne till ledamot i en etikprövningsnämnd hade anledning att följa utvecklingen. Vad man ska göra i en sådan situation är inte reglerat. Man försökte då söka en analogi i rättegångsbalkens bestämmelser för avstängning av nämndemän. Utskottet har dock funnit att regeringen i detta ärende endast hade handlingsalternativen att låta myndigheten sköta frågan själv eller ingripa med beslut om entledigande. Det är i en sådan situation viktigt att regeringen är tydlig. Man kan göra liknelsen: – endera är ljuset på annars är det avstängt. Dimmer finns inte för regeringen. Vad som är särskilt olyckligt i den uppkomna situationen är att en enskild utsatts för ett mycket otydligt och diffust agerande. Detta kan mycket väl förklaras av osäkerheten som föddes av att man agerade på sank mark.” Det är naturligtvis inte acceptabelt att departementets rättschef under pågående rättssak tar kontakt med en enskild om ett ickebeslut och framför ett diffust budskap.” 

/Hans

PS Grattis Jörgen! Hoppas du får tid för studierna och återhämtning. DS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s