Vår budget för jobb och utbildning

Alldeles nyss presenterade Magdalena Andersson våran budget i direktsändning på SVT forum. Magdalena är bra, tydlig och oerhört kompetent. Vi på länsbänken har skickat pressmeddelande till lokal media. Jag är personligen väldigt nöjd med budgeten, det är ett steg i helt rätt riktning. Det ska bli spännande att se hur den tas emot bland människor och press.

Så här såg pressmeddelandet ut:

Arbetslösheten är idag 7,5 procent. Det är högre än flertalet jämförbara europeiska länder. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en mycket hög nivå. Antalet långtidsarbetslösa har mer än fördubblats på fem år. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige hålls tillbaka av den otillräckligt fungerande arbetsmarknaden. Utrymmet för nya ekonomiska reformer begränsas. I Socialdemokraternas budgetalternativ presenterar vi breda insatser för att bryta arbetslösheten, att stärka hushållens efterfrågan och att ta Sverige mot full sysselsättning.

   Fler jobb och investeringar i skola, utbildning, infrastruktur och forskning. Det är fokus för Socialdemokraterna när vi idag presenterar vår skuggbudget. Dessutom vill vi se en stimulans av hushållen genom höjda barnbidrag, sänkt skatt för pensionärer och lägre avgifter till arbetslöshetsförsäkringen, säger Fredrik Olovsson.

Vi anser att utrymmet för reformer är mer begränsat än regeringen och avvisar förslaget om att låna till en stor sänkning av bolagsskatten. Istället ser vi till att skapa en konjunkturbuffert som kan användas om krisen i Europa för större efterverkningar i Sverige än hittills. I Sörmland såg vi i finanskrisen 2008 hur snabbt och allvarligt situationen kan bli. Vi skapar större marginaler för staten att agera, exempelvis genom att kunna skjuta till resurser till kommuner och landsting för att värna sysselsättningen i vid en kraftig nedgång.

Trots den stramare profilen menar Fredrik Olovsson att partiets budget ger en större konjunkturstimulans än regeringens politik.

 – Höjt barnbidrag, sänkt pensionärsskatt med 100 kronor i månaden, och lägre avgifter till trygghetssystemen bidrar mer till konsumtion än att låna till sänkt skatt på vinstrika banker och storföretag. Det samma gäller när arbetslösa ungdomar och deltagarna i FAS 3 får lön för arbete istället för låg ersättning för att ingenting göra, säger Olovsson.

Till kommunerna i Sörmland är det framförallt nya pengar till skolan och insatser för att korta köerna i socialbidragsköerna som spelar roll. Cirka 90 miljoner kronor vill socialdemokraterna att skolorna i länet ska få för att framförallt minska klasstorlekarna i lågstadiet till omkring 20 elever. Skolsatsningen räcker även till sommarskola och hjälp till läxläsning.

 – Vi ser hur resultaten i skolan stadigt försämras. Därför behövs en bred satsning på skolan. Forskningen visar att minskade klasstorlekar är en effektiv åtgärd, avslutar Fredrik Olovsson.

 – Socialdemokratin tar nu ett ordentligt grepp för att få långtidsarbetslösa och ungdomsarbetslösheten. Aktiva åtgärder är alltid bättre än passiva åtgärder. Regeringens katastrofalt misslyckade arbetsmarknads politik måste nu rivas upp. Det är bra att vi har lite torrt krut kvar i ladorna för att möta den allt djupare lågkonjunkturen med finansierade åtgärder, säger Hans Ekström, riksdagsledamot Eskilstuna och ordförande för Sörmlands socialdemokrater.

 – Det är bra att vi, bland annat, satsar på klimatarbete och minskad övergödning i vårt förslag. Det är häpnadsväckande hur låg prioritet miljöfrågorna fått i regeringens budget, trots att allt pekar på att vi inte kommer att nå miljömålen, tycker Sara Karlsson, riksdagsledamot Eskilstuna, ledamot i Miljö och jordbruksutskottet.

– Trots att regeringen presenterat ett stort budgetutrymmer går en väldigt liten del till grundskolan. Det är helt fel prioritering när resultaten i skolan sjunker och de sociala klyftorna ökar i samhället. Vi har helt andra prioriteringar och vill höja ambitionerna. Vi satsar på lärarnas kompetensutveckling, mindre klasser i lågstadiet och läxhjälp till varenda unge. Det är rätt för framtiden, jag tycker hela vår budget är ansvarsfull och väldigt bra för Sverige, säger Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot Vingåker. Hon är ledamot i Utbildningsutskottet och ordförande i Socialdemokraternas fackliga studiegrupp.

 – Jag är också glad att vi tar ett första steg mot en bättre arbetslöshetsförsäkring för löntagarna och för våra satsningarna på 30 000 nya utbildningsplatser, fortsätter Caroline.

 – Arbetslöshet är frihetens motsats. Nu krävs en politik som samlar Sverige, som sätter människor i arbete och ger dem makten över sina liv, säger partiledaren Stefan Löfven

Vill du läsa hela budgeten finns den på den här sidan:

http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Budget-2013-Fler-jobb-for-Sverige/

/Caroline

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s