Kredittider, KU och mänskliga rättigheter

Idag onsdag har vi haft ärendebehandling i kammaren av två KU-ärenden. Detta brukar inte vara några direkta kioskvältare men dessa är väldigt politiskt intressanta för den som sätter sig in i dem.

Det första ärendet är det så kallade KU 10, som handlar om rikets styrelse. I det betänkandet granskar KU årligen hur regeringen och myndigheter sköter sina åtaganden enligt gällande lagstiftning och regler. I årets betänkande riktar ett enigt KU kritik mot regeringen för det sätt som de, under flera år i rad, haft sådan oordning i Utrikesdepartementets diarium. Det har varit väldigt svårt för journalister och allmänhet att få tillgång till handlingar. Detta har försvårat den kontrollfunktion som offentlighetsprincipen i landet möjliggör.

Här kan du se på KU-debatten från idag:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001KU10&doctype=bet

Den andra kritiken riktar sig också mot UD och handlar om att UD haft oordning i registret över ”för Sverige internationellt bindande åtaganden”. Redan för ett och ett halvt år sen påpekade KU i ett konkret ärende detta för UD. Inget har hittills hänt för att ställa detta till ordning. Till exempel finns inte den för Sverige för svensk sjöfart mycket kontroversiella överenskommelse över svavelinnehåll i bränsle inte med i registret fast det är över tre år sen överenskommelsen trädde i kraft. Carl Bildt borde kanske städa klart i sina register och diarier innan han twittrar så mycket?

Nästa ickesexiga rubrik är justitieombudsmännens årsberättelse. Det är i själva verket en rapport till riksdagen om hur 7000 missnöjda svenskar upplever sig ha blivit behandlade av myndigheter. I den berättelsen finns en del mycket upprörande exempel på brister i svensk offentlig förvaltning. Där gör man också iakttagelsen att socialtjänsten genom sin kraftiga arbetsbelastning fått en väldigt hård miljö för både personalen och de människor de skall hjälpa. Det finns också konkreta förslag till åtgärder. Till exempel föreslår justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger att polismyndigheten och åklagarmyndigheten borde slås samman. Det finns allt för många exempel där bristande samarbete, som skylls på myndighetsgränsen, lett till att enskilda individer drabbats mycket hårt. Bland annat det våldtäktsmål där utredningen lades ned på grund av att bevis försvunnit.

Här är JO:s ämbetsberättelse:

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001KU12&doctype=bet
Jag ingår i ett nätverk för ledamöter som är intresserade av romernas situation. Vi hade förra veckan en träff med Ungerns ambassadör och hade en diskussion om romernas situation i Ungern och Centraleuropa. Det är uppenbarligen så att romerna, som utgör en betydande del av befolkningen (5-10 procent) i vissa delar av Centraleuropa, historiskt har förtryckts. I exemplet Rumänien har de till och med hållits som slavar. Den befolkningsgruppens utsatta situation märks också i vissa svenska städer. Framförallt i Stockholm, där vi ser närvaron av organiserade tiggare och gatumusikanter. Här måste EU ta sitt ansvar, för vi måste finna en gemensam lösning, och det brådskar.

Ni kommer säkert ihåg att jag engagerade mig i kredittiderna för underleverantörerna här i bloggen? Det är mycket glädjande att en majoritet i riksdagen nu gett regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag om betalningstider om 30 dagar ska gälla mellan företag. Läs mer om detta på Aftonbladets länk här nedan:
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article16119026.ab

Läs gärna min tidigare blogg:
https://sormlandsbanken.wordpress.com/2012/08/23/kredittider-for-underleverantorer/

Interpellationen jag ställde till Anni Lööf som Beatrice Ask svarade på, du finner hela debatten i text till höger på sidan, se här:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Kredittider-for-underleveranto_GZ10429/

Jag la en motion i ärendet tillsammans med två partikollegor, se här:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201213C394-Nationell-lag_H002C394/?text=true

/Hans

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s