Rymddebatt från talarstolen

CHO Rymd

Eller debatt och debatt, jag tyckte det var värt att gå upp i talarstolen för att markera hur viktig Svensk Rymdverksamhet är för oss.

Kände också på ett personligt plan att det nu var dags att gränsla talarstolen i riksdagen.

När jag var sjuk utan att veta om det undvek jag det på grund av osäkerhet på mina kroppsfunktioner. När jag var under behandling fick jag lämna över mina debatter till andra kollegor och jag vågade inta heller ställa några interpellationer då man aldrig vet när de blir av.

Min behandling var viktigast just då. Kort sagt så kändes talarstolen i torsdags som en häst som hade kastat av mig.

Nåväl, det gick nog ganska bra och rymdstyrelsen har hört av sig och sagt att de var glada för ”debatten”.  Jag menar verkligen det jag säger att rymdverksamheten har tjänat oss väl och att vi borde ge det större uppmärksamhet.

Här kan du se debatten i efterhand:

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H101UbU8&doctype=bet#pos=354

Här är min mall inför debatten:

 Herr/Fru Talman, nu ska jag fortsätta debattera Svensk rymdverksamhet och Riksrevisionens granskning av om det är den strategiska verksamhet den kan vara.

 Revisionen levererar en ganska tydlig kritik som vi Socialdemokrater har tagit till oss. Att döma av regeringens svar på kritiken håller man med, åtminstone till viss del. 

Herr/fru talman, jag tänker först verkligen understryka hur viktig den här verksamheten är. Sverige har investerat i rymdverksamheten under drygt 50 år och varje år lägger vi ca 1 miljard av statsbudgeten till verksamheten.

Jag menar att Sverige, och mänskligheten , har haft stor nytta av detta och det är viktigt att vi politiker tar vårt ansvar ger de här frågorna större utrymme i debatten,  men också att göra det mer känt hos allmänheten. Det är huvudmotivet till att jag står här idag

 Rymdverksamheten är viktigt för vår kunskap om miljö och klimat, den är viktig för vår konkurrenskraft och sysselsättning. Den är viktigt för bilden av Sverige som en ledande kunskapsnation. 

Vi är beroende av satelliter i vår vardag bland annat när vi ska navigera, kommunicera med hjälp av våra mobiltelefoner eller titta på tv-program från hela världen. Det är svårt att föreställa sig hur vår vardag skulle se ut om satelliterna av någon anledning skulle stängas av. Skyddet av och tillgången till rymdens infrastruktur borde uppmärksammas mer.

Jag vill också lyfta fram hur resultat från rymdforskning förbättrat hälsan på i jorden. Några exempel är mikrovågor som utsändes från satelliter för att studera klimatförändringar visade sig vara användbara inom medicin. Med mikrovågors hjälp går det att tidigt upptäcka cancer. Det andra exemplet jag vill nämna är att rymdforskningen har gett ett sätt att mäta strålningsdoser i kroppen på cancerpatienter. Detta gör strålningen mer effektiv och det blir mindre skador på omkringliggande områden. Vi är många som, bland annat på grund av detta, kan tacka för våra liv.

Rymdforskningen är viktig för Sverige men vi får inte tillräcklig valuta för den miljard vi satsar. Det finns potential till förbättringar. Rymdverksamhet och rymdforskning är till sin natur tvärvetenskaplig och komplex. Beslut fattas på internationell nivå, på en rad departement inom regeringen och ett antal myndigheter.

Riksrevisionen menar att vi saknar en helhetssyn. Vi behöver konkreta målsättningar och en bättre samordning. Regeringen har aviserat att de kommer att ta fram en nationell strategi som är brett förankrad och det finns i dagsläget ingen anledning att föregripa det arbetet från vår sida.

Detta är ett exempel på frågor som tjänar på samarbete, även i politiken och över de så kallade blockgränserna. Revisionen pekar också på att regeringen återrapportering till riksdagen inte ger tillräcklig insyn i hur svenska rymdsatsningar prioriteras.

Utskottet (som helhet) kan inte nog betona vikten av att riksdagen ges ökad insyn och möjlighet att följa regeringens arbete. Med bakgrund att rymdverksamheten blir allt viktigare för en rad olika samhällsfunktioner är det särskilt angeläget med en kontinuerlig återrapportering till riksdagen. Vi kommer att följa frågan noga.

Avslutningsvis vill jag bara tacka riksrevisionen för en välkommen och angelägen rapport. Tack!

/Caroline

Min utskottskompis Gunilla Svantorp har tagit bilden, nedan finner du granskningsrapporten:

http://www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Svensk-rymdverksamhet–en-strategisk-tillgang/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s