Riksrevisionens kritik av regeringen blandat med SD, ABBA, SSAB, TCO och IF Metall

Förra onsdagen anordnade TCO ett seminarium om meddelarskydd. Meddelarskyddet behöver förstärkas inom all upphandlad verksamhet som bedrivs med skattepengar. Idag skyddas bara de som är anställda av offentliga arbetsgivare men det är rimligt att skattebetalarna har samma insyn i upphandlad verksamhet. Tyvärr inser inte Svensk Näringsliv att organisationen gör sig själv en stor otjänst genom att motarbeta detta. Det instinktiva svaret på deras brist på lyhördhet är att gå tillbaka till ett sovjetiskt system. Jag tycker inte att det vore en lycklig utveckling.

Samma dag deltog jag också i SBA:s, Stockholm Buisness Alliance, julmingel. Det är intressant att träffa olika företagare. Jag pratade bland annat med dem som driver huset där ABBA-museet ligger. Jag viste inte att i skuggan av den succén finns aktörer som försöker rädda hela den svenska populärmusikens kulturarv. Det moderatledda kulturdepartementet och den moderatledda stadshusledningen i Stockholm tycker tydligen inte att skattepengar skall användas till sådant. Jag var den enda socialdemokraten där och tyvärr är det ett mönster att vi inte är särskilt bra på att mingla i sådana informella sammanhang. Jag tror  att vi gör oss själva en otjänst.

I måndags var jag och Sara Karlsson på studiebesök på SSAB i Oxelösund. Det var väldigt intressant att se en svensk basindustri som slåss på en hård internationell marknad. Det är väldigt tydligt att de som arbetar med stålproduktionen bärs av en stolthet över sitt arbete och sitt företag. Ett problem för alla stålproducenter är de stora koldioxidutsläpp som processen leder till. Lösningen på detta kan knappast vara att Sverige slutar tillverka stål utan en teknisk utveckling med nya tillverkningsprocesser.

Efter detta deltog vi i IF Metalls förhandlarcirkel i Nyköping. Vi hade där en intressant diskussion om det politiska läget och om vad som diskuteras på arbetsplatserna. En diskussion handlade om hur vi möter SD. Jag tror att vi måste tydliggöra att de är ett högerparti och att regeringen inte kunnat genomföra sina 140 miljarder i skattesänkningar utan deras stöd.  140 miljarder motsvarar i Sörmland drygt 4 miljarder. Om man hade gjort prioriteringen att ge allt (det hade vi knappast gjort) detta till kommuner och landsting i vårt län motsvarar det lön till minst 8000 personer i offentlig sektor. Kanske hade skolresultaten varit bättre då? Kanske hade vården fungerat bättre med den alternativa användningen av våra gemensamma medel.

SD har dessutom i flera andra frågor röstat emot fackliga krav. För att nämna några så har de röstat emot att meddelarfrihet ska gälla i hela välfärdssektorn, de röstade emot förstärkningar av och för skyddsombuden, de röstade mot en utökning av arbetslivs- och arbetsmiljöforskningen och de röstade emot förstärkningar av företagshälsovården och att en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet ska tas fram. Det mina vänner är klassisk högerpolitik och inte alls en politik för arbetarens väl! Därför är det anmärkningsvärt att nästan 15 procent av männen i ett LO-förbund skulle rösta på SD, enligt den senaste SCB:n. Man undrar om dessa mäns egen arbetssituation inte alls är viktig för dem? Eller är det så enkelt att de inte vet om hur SD röstat?

Alla socialdemokratiska riksdagsledamöter lämnar in en skriftlig fråga till ett statsråd inför julledigheten (de skall väl ha något att göra). Mitt bidrag är en fråga till bostadsminister Stefan Attefall (Kd) med anledning av en kritisk rapport från Riksrevisionen om hur Riksintressen hindrar bostadsbyggande. Stefan Attefall själv skyller gärna på landets kommuner och jag tycker nog att han ska börja med att sopa framför egen dörr.

Här hittar du rapporten ” Statens hantering av riksintressen – ett hinder för bostadsbyggande”:

http://www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Statens-hantering-av-riksintressen–ett-hinder-for-bostadsbyggande/

För dig som inte vill läsa hela rapporten får du istället här Riksrevisionens sammanfattning:

”Statens hantering av riksintressena försvårar för kommunerna att planera nya bostäder. Kommunerna har inte fått tillräckligt stöd från länsstyrelserna som i sin tur inte har fått stöd från Boverket. Regeringen utlovade en översyn av systemet hösten 2012, men direktiven har fortfarande inte kommit.

Det finns en stor brist på bostäder i Sverige i dag, främst i storstadsregionerna. Centrala aktörer har hävdat att statens hantering av riksintressen är ett av flera hinder för bostadsbyggande.

I den här granskningen visar Riksrevisionen att statens hantering av riksintressen hindrar och försvårar för kommunerna att planera för bostäder. Det är framför allt riksintressena för kulturmiljövård, kommunikationer och naturvård som hindrar bostadsplaner. Länsstyrelserna ska stödja kommunerna i att hantera riksintressen i planprocesser, men de ger inte kommunerna tydliga underlag om var och hur de får bygga bostäder i anslutning till riksintressen. Riksrevisionen rekommenderar därför att länsstyrelserna prioriterar att ompröva och förtydliga riksintressebeskrivningar i områden som är aktuella för bostadsbyggande.

En anledning till att länsstyrelserna inte ger kommunerna tydliga besked är att underlagen om riksintressena ofta är bristfälliga och inaktuella. Boverket ansvarar för att samordna de statliga myndigheternas arbete med underlag om riksintressen, men har inte gjort det. Boverket har inte heller gett länsstyrelserna den vägledning de behöver. Riksrevisionen rekommenderar att Boverket prioriterar detta arbete.

Regeringen har hittills inte vidtagit åtgärder trots signaler om omfattande brister i riksintressesystemet. Mot bakgrund av dagens bostadsbrist bör regeringen undersöka hur bostadsbyggande kan få ökad tyngd i förhållande till riksintressena vid omfattande bostadsbrist.” 

/Hans

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s