”Ingen utbildning – inget socialbidrag”

Nej, det är inte en rubrik man gärna vill se (DN igår). Och sett till åtminstone mina flöden i sociala medier så var det just rubriken och inte utspelet i sig som väckte stor debatt, och ilska.

Men om vi tar och tittar på vad som faktiskt föreslås, vad skulle det innebära och hur skiljer det sig från hur det fungerar idag?

Gårdagens utspel handlade i första hand om hur vi vill förändra gymnasieskolan vid en valvinst. Att yrkesprogrammen integreras mer med de respektive branscherna för att på ett bättre sätt möta både behovet hos eleverna och branscherna, enligt den modell som redan praktiseras i form av ”teknikcollage” eller ”vård- och omsorgscollage” i begränsad utsträckning. Utbildningarna ska också ge högskolebehörighet, för att minska inlåsningseffekter och för att vi helt enkelt har högre ambitioner vad gäller utbildningsnivån i Sverige.

Även andra förslag fanns med som det går att läsa om här. Men det som rubriken anspelade på var ett förslag som lades fram redan förra året – som rör den grupp arbetslösa unga (upp till 25) som saknar gymnasiekompetens.

Insatsen vill vill skapa för denna grupp kallas ”utbildningskontrakt” och modellen är hämtad bland annat från Västerås. Det går ut på att den som är under 25, arbetslös och saknar gymnasiekompetens ska erbjudas att upprätta ett kontrakt som innehåller studier och arbete eller praktik. Exakt fördelning och utformning görs upp i en individuell plan. Den enskilde åtar sig att fullfölja sina studier och samhället åtar sig att ordna fram en anställning eller praktikplats (anställning är givetvis att föredra här, och är vad jag förstår grundlösning i Västeråsmodellen).

Den ersättning som utgår är givetvis lön om det rör sig om en anställning, och för utbildningsdelen (och eventuell praktik) ersättning från arbetsförmedlingen, s k aktivitetsersättning.

Så vad händer om någon av dessa personer inte vill? De förlorar sin ersättning och skrivs eventuellt ut från arbetsförmedlingen, jag vet inte exakt vad som är praxis.

Och det är här socialtjänsten kommer in. För att vara berättigad till försörjningsstöd ska man stå till arbetsmarknadens förfogande, om det inte finns skäl för annat (sociala eller psykiska problem). Enligt praxis innebär att ”stå till arbetsmarknadens förfogande” att vara inskriven på och ha en handlingsplan vid Arbetsförmedlingen.

Det skulle alltså fungera precis som idag. Men de unga arbetslösa skulle ges en betydligt bättre insats än de får idag, som både ger utbildning och (i de flesta fall) ett riktigt arbete. Det är mycket bra!

Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd. Det finns en problematik redan i att villkora försörjningsstödet med motprestation. Försörjningsstödet är det sista skyddsnätet och ska fungera som ett tillfälligt stöd för den som behöver. Den utveckling vi har sett under ett antal år är en effekt av att andra system har urholkats, och därför befinner sig en massa personer i försörjningsstöd som egentligen inte har där att göra. Om reglerna ändras för att efterlikna en a-kassa riskerar skyddsnätet att försvagas för dem det faktiskt är till för. Jag ser gärna en debatt om det, och det finns mycket jag vill förändra. Men det är omöjligt att lösa via socialtjänsten. För det måste vi återupprätta socialförsäkringarna och en arbetslinje som understödjer, inte trycker ner och pressar ut, människor. Och då krävs först ett regeringsskifte.

Och, som sagt. Det förslag som diskuterades igår innebär ingen förändring av socialtjänstlagen, inga ytterligare befogenheter att dra undan försörjningen för människor. Utan bättre möjligheter för unga arbetslösa att komma vidare, till vidare utbildning eller arbete, och egen försörjning.

17 tankar på “”Ingen utbildning – inget socialbidrag”

 1. Samtidigt väcks fortfarande frågan: Vad händer med de som inte vill skriva på ett kontrakt? Vad händer med de som inte förmår lösa det som kontraktet har ställt upp? Jag är helt med på att vi har alldeles för många i försörjningsstöd som inte ska vara där, men jag förstår inte hur vi rent legalt ska lösa det tekniska – även om vi får en majoritet i riksdagen för att ändra dessa lagar?
  http://michaelaleo.wordpress.com/2014/01/29/ingen-utbildning-inget-socialbidrag/

  • Tanken är ju att det ska vara individuella planer, således utformas de tillsammans med den enskilde och kan ändras om förutsättningarna ändras. Det föreslås inga lagändringar, utan blir ju en förändrad inriktning på Arbetsförmedlingens insatser.

   • Ok, det besvarar dock inte frågan om vad som händer med de som inte vill anta utbildningskontraktet.

    Är det hela ett kommunikativt totalmisslyckande så kanske det vore bra om Ibrahim Baylan försökte få ut vad den effektiva följden blir.
    Jag var ett av ombuden på kongressen och tolkade inte raden ”samtidigt villkoras ersättningar” ifrån stycket ”Vi vill även se ett utbildningskontrakt för unga arbetslösa med innebörd att individen ska garanteras insatser som syftar till gymnasiekompetens. Stödet ska omfatta såväl utbildning som vägledning, ökad motivation och annat stöd. Studierna ska kunna kombineras med jobb eller praktik. Samtidigt villkoras ersättningar från det offentliga samt olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser av att den
    unge arbetslöse fullföljer en individuellt utformad utbildningsplan. ” ur Framtidskontraktet som ett: ”Fullfölj gymnasiestudierna eller förlora möjligheten att vid behov söka ekonomiskt bistånd om du inte klarar av det.”

    Det är det jag menar med kommunikativt missförstånd. Jag skulle verkligen uppskatta om det kunde klargöras ytterligare, även om det här blogginlägget är en bra start.

  • (det gick inte att svara direkt på dina senaste kommentarer så hamnar därför här)

   Ja, vad jag kan se har du uppfattat det rätt. Sen är inte jag den bästa att svara på frågor om exakt utformning, jag håller ju inte på med de här frågorna i riksdagen, och säkert finns detaljer som måste klargöras innan det sjösätts.

 2. Pingback: ”Ingen utbildning? Inget socialbidrag!” | Michaela Leos blogg

 3. Sara, tack för ditt inlägg. Varför röstade S då för ”2012/13:SoU22 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet” den 29 maj 2013? Tidigare stod det, innan ni röstade för lagändringen, ”[om den enskilde] har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser”. Nu behövs inga särskilda skäl, ni har röstat för att ”villkora försörjningsstödet med motprestation”. En utförsäkrad vän, blev utan särskilda skäl anvisad till praktik och kompetenshöjande verksamhet redan innan ovan nämnd omröstning eftersom han inte hade fyllt 25 år. Han behövde egentligen rehabilitering och vila efter sin cancerbehandling, men kastades ut till det sista skyddsnätet. Men inte ens det sista skyddsnätet, samhällets socialtjänst, kan garantera främjandet av jämlikhet i människors levnadsvillkor eftersom en enskild kan fråntas den. En kommun har möjlighet att tvinga enskilda till ej avtalsenliga aktiviteter. Det är, om man uttrycker sig elakt, lagstiftat slaveri. Jag håller helt med dig om att vi behöver ett regeringsskifte och att Sveriges välfärdsansvar måste reformeras. Men i den enskilda omröstningen var det bara Vänsterpartiet som ansåg att ”det ekonomiska biståndet permanentas som stöd vid arbetslöshet” och ville avslå den lagändringen, som det parti du företräder i riksdagen röstade för. Jag är därför inte förvånad över den politik och den kommunikation som medier faktiskt rapporterar om från vårt parti, eftersom den är sann. Om andra läsare vill, så kan de läsa mer här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/SoU22/

  • Jag håller med dig om att möjligheten att kräva motprestation är problematisk och är medveten om att den missbrukas. Som jag beskrev i mitt inlägg är jag inte heller särskilt nöjd över denna utveckling. Men ser inte utbildningskontraktet som något som förvärrar, snarare tvärtom. Där ges ju en väg vidare. Att kräva motprestation för försörjningsstöd inom ramen för kommunens verksamhet innebär ju ofta att människor måste delta i sysselsättning som är betydligt mindre meningsfull.

 4. Så du tror att Baylan i huvudsak bara råkade tydliggöra det ”hot” (stå till arbetsmarknadens förfogande eller förlora försörjningsstödet) som finns redan idag? Det måste i sådant fall skrivas upp som ett kommunikativt misslyckande.

  Nå, jag ser ändå en skillnad. Idag kan en person stå till arbetsmarknadens förfogade utan att vidareutbildas. Det säger S nej till, låt vara med goda intentioner.

  Jag skulle hellre se färre piskor och fler morötter. Villkora inte försörjningsstödet alls, utan ge det till och med till ”latmaskar som vill kolla TV-serier och spela dataspel hela dagarna” (för att lajva cynisk SvD-ledare). De flesta vill inte välja ett sådant liv, men de få som periodvis skulle vilja – låt dem.

  Ge sedan morötter för vidareutbildning och jobb, för det mår både land och människor bra av.

  • Som jag beskrev i inlägget är jag inte heller helt nöjd med utvecklingen, men utbildningskontraktet är inte något som förvärrar situationen – snarare tvärtom.

 5. Pingback: Ett paradexempel på kommunikationsproblem. | Michaela Leos blogg

 6. Det var inte rubriken som fick mig att reagera.

  Däremot senare i artikeln, detta: ”Ett särskilt utbildningskontrakt kommer tecknas med alla under 25 år som inte klarar av studierna. Den som inte är beredd att fullfölja studierna enligt en individuell studieplan kommer inte heller att beviljas socialbidrag.”

  Det enda jag kan läsa ut av detta är att man från S håll vill teckna kontrakt med ungdomar, där straffet för att inte skriva på är att ställas utanför det sociala skyddsnätet, vilket är anmärkningsvärt.

  Jag hade för mig att socialdemokratins attityd snarare var av arten att medborgarna bör ha råd att misslyckas, ta en paus och försöka igen, eftersom staten finns för att garantera att ingen faller utan säkerhetslina? Den där meningen ovan i DN, antyder motsatsen.

  Så, har attityden ändrats, eller förvränger DN vad sossarna vill med detta?

  OM det är så att Baylan bara menat att konstatera att soc inte hjälper, snarare än att hota… Det låter lite som en rättegång jag bevittnade för en tid sedan, där en man som åtalades med att ha hotat dränka sin handläggare (på soc, för övrigt), försvarade sig med att det enda han sagt var att ‘det är nära till kanalen’… vilket bara var ett konstaterande, och alls inget hot. Låter förtroendeingivande, right?

  Jag vet faktiskt inte vad jag ska tro, och mitt förtroende för socialdemokratin är nästan lika lågt som till alliansen. Nästan. Det blir inte direkt bättre av att jag inte ser några försök från Baylans sida att räta ut eventuella missförstånd, trots att S redan förlorat ett par medlemmar på detta.

  Jo, en grej till:
  När diskussioner av den här arten kommer upp i sociala medier, tycker jag blogginlägg som det här är ett bra mycket bättre sätt att bemöta kritiska frågor, än till exempel detta: https://twitter.com/Beelzebjorn/status/428557130933624833

  Ert parti tycks ha en del kvar att lära av sina bloggande medlemmar 😉

  • Jag var inte där så vet inte exakt vad som sades, och kan inte svara för exakt vad Baylan ville förmedla. Däremot konstaterar jag att det inte föreslås någon lagändring och därmed inga ökade befogenheter för socialtjänsten att dra in någons försörjningsstöd. Däremot föreslås en bra insats för de unga arbetslösa som saknar gymnasiekompetens. En viktig kritik mot kraven på motprestation har ju varit att människor tvingas till meningslösa åtgärder, som inte för dem närmre arbetsmarknaden. I det avseendet skulle detta vara en klar förbättring.

   Och, som jag skrev, tanken är ju inte att ersättningen ska utgöras av försörjningsstöd. Däremot måste man ju stå till arbetsmarknadens förfogande för att vara berättigad till försörjningsstöd, om det inte finns skäl för annat. Det tolkas idag (vad jag vet) som att vara inskriven och ha en handlingsplan på AF. I det sammanhanget kan ju en person som vägrar skriva in sig/upprätta plan med AF förlora sitt f-stöd, men återigen är det ingen förändring från dagens situation.

   Jag hoppas att jag lyckats tydliggöra något (även om detta väl mest var en återupprepning av inlägget…), jag förstår att det du länkade inte känns särskilt klargörande.

   • Förtydligande då:
    I en fantasivärld som inte finns längre hade socialdemokraterna sagt ”Ingen i Sverige ska stå utan bostad, utan försörjning eller utan skyddsnät. Vi tror inte att någon presterar bättre av att man hänger upp dem ovanför en avgrund. Vi vill garantera att människor som faller ska kunna resa sig både en eller två gånger, och därför stärker vi samhällets alla skyddsnät. Samtidigt vill vi ge människor alla möjligheter att utvecklas och nå oberoende [insert alla fina idéer om utbildning och åtgärder man vill ersätta fas 3 med]”.

    Nu måste jag ju tolka det som att S har idéer om nya projekt, som säkert är bättre idéer än vad som erbjuds idag, men att man inte planerar att göra vare sig några skärpningar ELLER förbättringar av skyddsnätet. Således skulle planen isf vara att man hotar… förlåt, _motiverar_ med utanförskap även efter en socialdemokratisk valseger.

    Alliansmentalitet light.

    Trist.

 7. Pingback: Samverkan som nyckeln till framgång | #SFramtidHalland

 8. Pingback: Ett nödvändigt uppbrott « strötankar och sentenser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s