KU:s granskning är justerat

Idag har konstitutionsutskottet justerat sitt betänkande om granskningen av regeringen. Ärendet innehåller över 40 granskningsärenden och oppositionen har fått kritik på många ledarsidor för årets anmälningsflod. Granskningen har visat att väldigt många ärenden har kunnat avskrivas utan några anmärkningar mot statsrådens ageranden. I ett antal ärenden finns det brister i den administrativa hanteringen. Det kan handla om diarieföring, utlämnande av offentliga handlingar, loggböcker för förda dialoger mellan tjänstemän, etc. Sådana brister bär naturligtvis ansvarigt statsråd ansvar för, även om det är svårt att se hur det i de aktuella ämnena skulle kunna förhindrats. I sådana fall handlar KU:s roll mycket i att sätta praxis och att goda administrativa rutiner för transparens och öppenhet i statsförvaltningen.

Pressträffen kan du se här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/presskonferens/presstraff-med-ku-efter-justering-av_H3C220160607pk1

En annan typ av problematik finns i hur regeringen sköter samråd med oppositionen i EU-nämnden och i Utrikesnämnden. Där har det funnits oklarheter i praxis och rutiner under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Här finns behov över att tydliggöra hur ordningen skall vara. Till exempel tycker utskottet att Margot Wallström borde informerat utrikesnämnden om det så kallade Saudiavtalet. Hur riksdagen skall kunna upprätthålla sin makt över den typ av lagstiftning som tas via EU:s institutioner är också det en utmaning för det parlamentariska systemet.

Det finns också ett antal ärenden där utskottet är klart kritiska mot statsrådens agerande i konkreta fall. Årets allvarligaste kritik får man nog säga riktas mot den förre infrastrukturministern Catarina Elmsäter Svärd. Genom brister i hanteringen på Sjöfartsverket och regeringskansliet skrev verket ett kontrakt på inköp av helikoptrar på över 900 miljoner kronor, två månader före riksdagens budgetbeslut. Det är en av de grundläggande bestämmelserna i regeringsformen, att riksdagen har den så kallade beviljningsmakten. Kritik framförs också mot infrastrukturminister Anna Johansson över hur ett beslut om stöd till kommunala flygplatser kom till. Här handlar det av ett klassiskt fall av ministerstyre. Det vill säga när ett statsråd genom sitt agerande styr statliga myndigheter. I det här fallet verkar det inte vara avsiktligt, men agerandet har likväl haft en effekt som varit olyckligt.

Vi har också några ärenden om statsråds uttalande om domar som icke vunnit laga kraft. Det är viktigt i en rättsstat att domstolar står fria från politisk påtryckning och därför är det viktigt att statsråd inte uttalar sig om pågående rättsprocesser, även om det finns ett förståeligt medialt tryck. I det här fallet handlar det bland annat om uttalanden som gjorts av inrikesministern, sjukvårdsministern och klimat- och miljöministern.

Även i år kan regeringssidan och den borgerliga oppositionen lägga fram ett enigt betänkande och avvikande åsikter har framförts endast av Vänsterpartiet och SD. Jag tror att det är väldigt viktigt både för KU:s trovärdighet och för att granskningen skall upplevas som objektiv, att den praxis som etablerades förra året upprätthålls. Det kräver ett öppet sinnelag och en förhandlingsvilja från både regeringssidan och oppositionen. Jag tror att det svenska folket tjänar på det och att de också uppskattar det.

Igår höll jag nationaldagstal i Sundbyholm för det tjugoandra, eller möjligen tjugotredje, året i rad. Det är en utmaning för en talare att samma publik förväntar sig att höra någonting nytt om samma ämne, varje år. Årets tal handlade om Fredrik Lindströms tema om hur slumpen styrt det som vi uppfattar som Sverige. Men också om hur stor tacksamhet vi bör ha för att förmånen att bo det land som tidningen Independent utnämnt till det ”godaste” i världen. Läs om utnämningen här: http://www.independent.co.uk/news/world/politics/sweden-goodest-country-in-world-good-country-index-a7061341.html  

/Hans

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s