Vallöften, politikleverans, välfärd och partisympatier

Efter ett par veckor av högsommarvärme är det idag lite svalare. Det är färre än hundra dagar kvar till valet den 9 september. Valresultatet är svårt att förutse. Idag presenterade SCB sin stora väljarundersökning och den visar att det inte skiljer så mycket mellan de båda klassiska blocken. Vore det val idag skulle SD gå fram något, vi tappa lite och KD åka ur riksdagen. Jag tycker bilden nedan är intressant, den visar vart vi tappar väljare. Det verkar som om det största tappet är de osäkra väljarna som kanske väljer sofflocket i september. De hoppas jag vi kan vinna tillbaka genom samtal, samtal och samtal. Du hittar SCB:n längst ner i bloggen.

IMG_1814

Socialdemokraternas siffror är något bättre än de senaste nätbaserade opinionsmätningarna visat. Det gör mig försiktigt optimistisk. Vi socialdemokrater har levererat väldigt mycket bra politik under mandatperioden. Trots att Stefan Löfven leder en minoritetsregering har mängder med reformer genomförts. Ordning och reda i statens finanser har gett förutsättningar att föra en politik som gör skillnad i människors vardag. Reformer som stärkt ekonomin för våra landsting och kommuner. Reformer som lett till att välfärdssektorn idag har fler än 100000 nya medarbetare mot 2014. Sverige slår sysselsättningsrekord i EU och idag har 300000 människor ett jobb att gå till. 300000 som inte hade ett jobb 2014.

Men som jag tidigare varit inne på har vi svårt att nå ut med allt bra som händer. Alternativ fakta, direkta lögner, ”fake news” och ett många gånger förskräckligt debattklimat på sociala medier försvårar. Det tycks finnas en armé av människor som inget hellre vill än att smutskasta Sverige. Några av dem är dessutom inte riktiga människor utan är påhittade personer, så kallade nättroll, som enbart figurerar på sociala medier. Det är viktigt att du är noga med vad du delar och gillar. Att kritiskt granska källan är nödvändigt.

IMG_1767

En majoritet av Sveriges befolkning, även de som röstar borgerligt, vill begränsa vinstjakten i välfärden. Regeringen har lagt ett skarpt förslag som skulle innebära vinstbegränsningar inom omsorgen och skolan. Nu den 7 juni fattar riksdagen beslut. Förslaget verkar dessvärre falla eftersom SD ändrat uppfattning mot det de gick till val på 2014. Det är tydligt att Almegas flotta middagsbjudningar på Grand hotell fick SD:s riksdagsledamöter att ändra uppfattning. De andra fyra borgerliga partierna vill inte heller begränsa vinstuttaget – trots att Sverige är det enda landet i världen som tillåter fria vinstuttag i skolan. Det enda landet i världen.

Jag och civilminister Ardalan Shekarabi har i dagens Eskilstuna kuriren skrivit ett debattinlägg om att stoppa vinstjakten, läs artikeln här:  https://www.ekuriren.se/debatt/debatt-socialdemokraterna-vill-stoppa-vinstjakten/

Regeringen har i dagarna fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. Detta är möjligt då regeringen satsar 100 miljarder mer än i förra planperioden. Järnvägsunderhållet ökar med 47 procent.

Förslaget innehåller viktiga satsningar på Sörmlands vägar och järnvägar. Vilket är viktigt för pendling, trafiksäkerhet och näringslivets tillväxt. Ostlänken, förbättringar på västra stambanan och insatser på riksväg 56 är några exempel.

Läs mer om infrastruktursatsningarna här:  https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/sa-bygger-vi-sverige-starkt-med-en-hallbar-infrastruktur/

Jag tycker att statsminister Stefan Löfvens tal till nationen var fantastiskt bra, om du missade det kan du se det i efterhand här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/stefan-lofven-i-svts-tal-till-nationen/

34278621_10156504490797958_7064144037007065088_n

En viktig valfråga är vilket Sverige du vill ha i framtiden. Välfärd eller skattesänkningar? Vinster i välfärden eller mer personal? Ska vi ha offentligt finansierad välfärd eller ska mer av kostnaderna läggas på den enskilda individen? Du vet väl att samtliga fem högerpartierna (SD är ett högerparti) vill återinföra stupstocken i sjukförsäkringen? Ska vi utveckla den svenska modellen – eller ska den avvecklas? Ett stort hot mot den svenska modellen är högerns förslag om att politiken ska lägga sig i lönebildningen. En av grundpelarna i den svenska modellen är att arbetsmarknadens parter sköter lönebildningen, lönerna regleras genom kollektivavtal, inte genom lagstiftning. Det vill jag värna. SD och de fyra andra högerpartierna vill istället lagstifta om sänkta ingångslöner. M och SD vill dessutom kraftigt försämra Lagen om anställningsskydd – LAS – och göra det lättare att sparka folk. Jag och mitt parti anser att dagens LAS fungerar bra!

Vi går till val på att förbättra tryggheten på jobben, läs vårt handlingsprogram för trygga jobb här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/handlingsplan-for-trygga-jobb/

Som jag skrev tidigare har vi genomfört en mängd reformer för att göra Sverige ännu bättre, mer jämlikt, tryggare och för att få fler i jobb. Här listar jag hundra av dem, hade du koll på alla?

1. Höjt barnbidrag med 200 kr/mån.
2. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kr/mån
3. Höjt studiemedel för högskolestudenter med 300 kr/mån
4. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven
5. CSN-lån för att ta körkort.
6. Avgiftsfri tandvård upp till 23 år
7. Fördubblat tandvårdsbidrag för unga mellan 22-29 år
8. Lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år
9. Uppfylld 90-dagarsgarantin
10. 200 miljoner mer årligen på elevhälsan
11. 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården
12. Avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn
13. 6 miljarder mer per år som fördelas efter behov för en jämlikare skola
14. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år
15. Avgiftsfri simskola
16. 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb
17. Infört samtyckeslag
18. 50 miljoner till tjej-och kvinnojourer
19. 70 miljoner till fritidsgårdar och kultur och idrott för barn och unga
20. 1 miljard till förlossningsvården
21. Bidrag för billigare glasögon till barn
22. Lagförslag för att återinföra högskolebehörighet som norm på yrkesprogram
23. 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014
24. Utreder betygssystemet för att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg
25. 140 miljoner för sänkta avgifter i musik-och kulturskolan
26. 50 miljoner för bättre sex-och samlevnadsundervisning i skolan efter #metoo
27. Obligatorisk prao i högstadiet
28. Läsa, skriva, räkna-garanti
29. Fler böcker i förskolan, mer resurser till skolbibliotek och insatser för ökad läsning
30. 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever
31. Högre anslag till idrottsrörelsen
32. En halv miljard i jämlikhetspeng till skolor med störst behov
33. Insatser för att fler ska klara gymnasiet
34. Rätt till komvux för alla
35. Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040.
36. Minsta barngrupperna i förskolan på 25 år
37. Infört barnkonventionen som svensk lag
38. 100 miljoner för att motverka hedersförtryck
39. Fördubblat satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. Ca 2 miljarder årligen
40. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar
41. 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting
42. 250 miljoner till kostnadsfria lovaktiviteter
43. Bättre sjukförsäkring för studenter
44. Största miljö-och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020, en 185%-ig ökning i jämförelse med förra mandatperioden.
45. Subvention av elcyklar, fyrdubbling av antalet laddstolpar och ökat stöd till solceller.
46. Flygskatt har införts för att flyget ska bära sina klimatkostnader och bränslebytet samt bonus-malus-system har införts för att ställa om transportsektorn.
47. Stopp för staplande av visstidsanställningar
48. Utredning för att sätta stopp för sms-anställningar och hyvling
49. Enklare för unga transpersoner att byta juridiskt kön
50. Förstärkning av psykiatrin för barn och unga. 250 miljoner kr mer till landstingen
51. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler
52. 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger
53. Satsning på utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogram
54. 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser
55. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer
56. Höjt underhållsstöd för äldre barn med 350 kr/mån för barn som är 15 år eller äldre och 150 kr/mån för barn som är mellan 11-14 år.
57. 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar.
58. 2,2 miljarder i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
59. Avdragsrätt för fackmedlemskap
60. 500 miljoner för att stärka fritidshemmen
61. 80 miljoner årligen för barnomsorg på obekväm arbetstid
62. 14 000 fler högskoleplatser
63. 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.
64. 5000 fler folkhögskoleplatser
65. 2500 platser på yrkeshögskolan
66. 7 miljarder mer till polisen, största polissatsningen på över ett decennium
67. 1,2 miljarder för att hela Sverige ska leva
68. Fri entré på statliga muséer
69. 150 miljoner för lovskola åt alla
70. 137 miljoner till förstärkt barnhälsovård
71. Ny timplan i grundskolan för att garantera undervisningstid åt alla elever
72. Lärarlönelyft och fler lärare
73. Regionala lärcentra för att man ska kunna utbilda i sig i hela landet
74. 50 miljoner kronor årligen för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga samt 390 miljoner för bättre mottagande av ensamkommande barn och unga
75. Höjt tak i A-kassan
76. Utökad möjlighet till deltidsstämpling för att få A-kassa
77. Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblats till 1400 per år.
78. Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.
79. Skatteverket har fått i uppdrag att jaga rika skattesmitare. Idag försvinner 130 miljarder skattekronor från Sverige varje år.
80. Stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.
81. Kunskapslyftet – 93 000 fler utbildningsplatser
82. Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter
83. Höjt flerbarnstillägg
84. Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
85. Rättvist karensavdrag
86. Totalförbud av barnäktenskap
87. 47%-ig ökning av medel till järnvägsunderhållet
88. 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
89. Obligatorisk förskola för alla barn
90. Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete)
91. Skärpta straff för sexualbrott
92. Återinförande av den allmänna värnplikten
93. Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden
94. Halverat tiden för nyanlända att komma i arbete
95. 11 000 fler extratjänster i välfärden
96. 100 000 fler som arbetar i välfärden
97. 100 miljoner mer för att stärka tillgängligheten till Barn-och ungdomspsykiatrin
98. Investeringsstöd för 11 000 fler billiga hyresrätter
99. Infört tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen
100. 4,7 miljarder mer till sjukvården. Största satsningen i modern tid.

Sedan 2014 har regeringen bedrivit en politik som förändrat Sverige i rätt riktning. Läs mer om detta på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/samhallsforandring-ar-mojlig–reformer-och-resultat-under-mandatperioden-2014—2018/

Vi socialdemokrater går också till val på att göra eftervården vid förlossningar bättre och mer likvärdig över hela landet. För det vill vi avsätta 100 miljoner kronor årligen 2019-2022. Mer om det här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/battre-vard-efter-forlossning/

Jag har fått en ny riksdagskollega, Leif Hård från Strängnäs ersätter Sara Karlsson på Sörmlandsbänken. Varmt välkommen och stort lycka till Leif! Stort lycka till också till dig Sara Karlsson!

Dagen har jag tillbringat i riksdagen där vi haft KU. Jag deltog också i ett möte med Ålands talman Gun-Mari Lindholm

Ikväll firar jag Vingåkers arbetarekommun som fyller 100 år. Grattis Vingåker!

Imorgon håller jag traditionsenligt nationaldagstal hemma i Sundbyholm.

aaaa2

Länken till SCB väljarundersökning: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2018—val-idag/

/Hans

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s