Bättre för företagen

I mitt uppdrag som riksdagsledamot träffar jag många företag och jag har uppmärksammats om problemet med att stora företag allt för ofta använder alldeles för långa betaltider för levererade produkter. Istället för normen om 30 dagar förekommer betaltider på 60, 90 ibland 120 dagar. Underleverantörerna, små och medelstora företag, drabbas genom att de tvingas agera ”bank” till de stora företagen.

För att komma till rätta med problemet skrev jag och min riksdagskollega Peter Persson (S) en motion om att införa en nationell lagstiftning för att begränsa kredittiderna.

Glädjande har närings- och innovationsminister Mikael Damberg i dagarna levererat ett förslag om att korta betaltiderna. Förslaget innebär att små och medelstora företag ska få betalt inom 30 dagar. Stora företag, med fler än 500 anställda, ges en rapportskyldighet att informera om hur betaltiderna fungerar. Det här är viktiga steg som kommer att gynna små och medelstora företag. En utvärdering ska ske två år efter införandet.

Under snart fyra år med en socialdemokratiskt ledd regering har mycket positivt hänt som gynnar företagens utveckling. Regeringens politik främjar exporten. Satsningar på infrastruktur och på utbildningar i bristyrken har lett till fler jobb och ökad tillväxt. Arbetet med att samordna näringspolitik för branscher har bland annat resulterat till framtagandet av en nationell livsmedelsstrategi och en strategi för industrin. Sverige är världens näst mest innovativa ekonomi enligt Bloombergs index och Forbes rankar vårt företagsklimat som världens bästa.

Idag har 300000 fler ett jobba att gå till mot 2014, varav 100000 arbetar inom välfärden. Fler i jobb innebär mer resurser till vår gemensamma välfärd. Samtidigt måste vi fortsätta arbetet med att korta etableringstiden och få ut ännu fler i arbete. Ordning och reda i statsfinanserna har gjort det möjligt att betala av på statsskulden – som nu per capita är på 1977 års låga nivå. Skolresultaten har vänt uppåt, dubbelt så många poliser utbildas idag mot 2014 och bostadsbyggandet har tagit fart.

Vi måste utbilda ännu fler lärare, förskolelärare, sjuksköterskor och undersköterskor för att möta framtidens utmaningar. Svensk sjukvård håller mycket hög internationell klass men tillgängligheten måste stärkas. Vi prioriterar välfärdssatsningar framför skattesänkningar.

Genom en aktiv näringspolitik för tillväxt och utveckling bygger vi Sverige starkare. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla den svenska modellen – inte avveckla den.

Länk till motionen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationell-lagstiftning-for-begransningar-av_H002C394

Länk till en interpellation jag skrev till dåvarande justitieminister Beatrice Ask (M) i ämnet: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/begransning-av-kredittider_H110121

/Hans 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s