En tydlig skiljelinje i svensk politik

Ekonomiskt går det mycket bra för Sverige och styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del. I regeringens budget 2018 investerar vi i välfärd, trygghet och skola. Efter att ha vänt den borgerliga regeringens underskott till överskott har vi genom en ansvarsfull politik skapat ett reformutrymme på 40 miljarder samtidigt som vi amorterar 40 miljarder på statsskulden.

IMG_8591

Man kan tydligt se var skiljelinjen går i svensk politik nu när SD och de fyra borgerliga partierna presenterat sina oppositionsbudgetar. Mot regeringens reformer står fem partier som istället vill göra stora skattesänkningar och stora nedskärningar. I deras olika budgetförslag finns skattesänkningar på omkring 100 miljarder. Visserligen har de inget gemensamt budgetförslag.

Igår skrev jag och landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson en debattartikel i Eskilstuna Kuriren där vi pekade på vad M och SD:s politik skulle innebära ekonomiskt för landstinget Sörmland och några av länets kommuner. Här är texten:

*** 

”SD och M skär ner på välfärden 

Sveriges ekonomi befinner sig i ett nytt och väldigt starkt läge. Det stora underskottet i statsfinanserna som de borgerliga lämnade efter sig har vänts till ett rejält överskott. Det ger resultat i statskassan när vi får fler i jobb, slutar genomföra ofinansierade skattesänkningar och prioriterar hårt i utgifterna. Nu betalar vi av på statsskulden samtidigt som vi genomför viktiga investeringar vårt gemensamma samhällsbygge. 

För oss socialdemokrater är det självklart att alla i Sverige ska märka när ekonomin går bra. Hela folket i hela landet ska kunna räkna med vår politik. Därför investerar vi i fler barnmorskor, poliser, barnskötare, lärare och militärer samtidigt som vi höjer barnbidraget och stärker pensionärernas ekonomi när vi tar bort den orättvisa skatteklyften som de borgerliga införde. 

När nu när oppositionspartierna har presenterat sina budgetar är det tydligt att alla inte håller med.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill istället sänka skatten för landets höginkomsttagare och fortsätter att framhärda med en politik där pensionärer ska betala högre skatt än löntagare. Moderaterna har efter tre år i opposition kommit fram till att lösningen på Sveriges problem är ännu ett jobbskatteavdrag där den som tjänar 35 000 kronor i månaden ska ha dubbelt så stor skattesänkning som den som tjänar 15 000 kronor. Även Sverigedemokraterna har en tydlig skattesänkarprofil där mest går till den som tjänar bäst.  

Stora skattesänkningar är inte gratis. Jämfört med regeringen vill Moderaterna minska resurserna med tre miljarder kronor till landstingen och kommunerna, som ansvarar för bland annat sjukvård, skola och äldreomsorg. Sverigedemokraterna går ännu längre och vill spara 13 miljarder kronor jämfört med regeringen. Jämnt fördelade över landet skullen en sådan resursminskning innebära 113 miljoner kronor mindre till landstinget Sörmland. Eskilstuna skulle få 95 miljoner kronor mindre, Strängnäs minus 32 miljoner kronor och Flen 15 miljoner mindre. Det motsvarar många sjuksköterskor, lärare, barnskötare och andra som med deras politik aldrig kommer att kunna finnas där för att hjälpa barn och gamla.  

Alla partier är överens om att det finns ett överskott i ekonomin men frågan är hur de ska användas. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill sänka skatten på bekostnad av patienter, pensionärer och skolelever. Vi socialdemokrater tänker fortsätta utveckla den svenska modellen, stärka välfärden och ta ansvar för svensk ekonomi genom att betala av 40 miljarder kronor på statsskulden. Där går just nu skiljelinjen i svensk politik. 

Fredrik Olovsson (S), ordförande Finansutskottet, riksdagsledamot Sörmland Monica Johansson (S), Landstingsstyrelsens ordförande Sörmland”

***

SD:s förslag innebär alltså 113 miljoner kronor mindre till landstinget Sörmland. För länets nio kommuner skulle SD:s politik innebära så här mycket mindre pengar till välfärd:

Eskilstuna – minus 95 miljoner

Flen – minus 15 miljoner

Gnesta – minus 10 miljoner

Katrineholm – minus 31 miljoner

Nyköping – minus 50 miljoner

Oxelösund – minus 11 miljoner

Strängnäs – minus 32 miljoner

Trosa – minus 12 miljoner

Vingåker – minus 8 miljoner

/Fredrik

 

 

 

 

 

 

Fem felaktiga borgerliga påståenden

Den senaste tiden har en del felaktiga borgerliga påståenden återkommit gång på gång. Jag tänkte därför ägna några rader åt att förklara varför de är fel. Och hur det istället ligger till.

”Regeringen sabbar statsfinanserna”

2014 tog vi över ett underskott i statsfinanserna på över 60 miljarder. Nu har vi vänt det underskottet till överskott, förra året var det hela 40 miljarder. De sista två åren har vi förstärkt statsfinanserna med över 100 miljarder kronor.

”Nästan en miljon människor kommer snart befinna sig i utanförskap”

Andelen personer som är i behov av våra ersättningssystem är nu lägre än innan 90-talskrisen och fortsätter att sjunka framöver. Vi har tagit krafttag mot arbetslösheten och regeringens politik gör att antalet sjukskrivna minskar framöver.

”Ni satsar för lite och för sent på polisen”

Vi har presenterat satsningar på nästan 4 miljarder kronor på polisen och säkerhetspolisen, inklusive ett extra tillskott på 700 miljoner bara i år eftersom Polisen lyckas anställa allt fler medarbetare. Vi har på bara ett år fördubblat antalet platser på polisutbildningen.

”Regeringens höjda skatter drabbar nästan hälften av alla poliser”

Enligt SCB tjänar en polis i genomsnitt 31 700 kr. Det framstår därför som orimligt att nästan varannan polis skulle tjäna över 38 000 kronor i månaden. De poliser som tjänar över 38 000 kr kommer få betala mellan två och 200 kronor mer i skatt. I gengäld kommer de få fler kollegor framöver.

”Företag och entreprenörer flyr landet på grund av regeringen”

Företagen uppger att kompetens- och bostadsbrist är de största hindren för dem att växa. Vi har ökat utbildningsplatserna med över 50 000 bara i år och investerar miljarder i fler bostäder. Vi sänker också skatten på företag som anställer sin första medarbetare och inför nya regler för personaloptioner för att underlätta för entreprenörer.

0653904370212_max

Även om vi har mycket kvar att göra går det bra för Sverige nu. Räkna dock med att högern kommer göra allt den kan för att måla en annan bild av utvecklingen.

Fredrik Olovsson

Tankar om tiggeri

För mig är det orimligt att tiggeri ska vara ett permanent inslag i det svenska samhället. Men så blir det om inget mer görs. Regeringen har gjort fler viktiga insatser, framförallt med Rumänien och Bulgarien. Det har uppenbarligen inte varit tillräckligt och då måste mer till. Fortsatt hjälp i hemländerna, hårdare press på dessa stater att ta hand om sina medborgare men utgångspunkten i Sverige borde vara att gatutiggeri inte ska vara tillåtet.

/Fredrik

Det blir ingen återinförd fastighetskatt med S

Fredrik på torget

”Vi socialdemokrater har konsekvent och vid upprepade tillfällen förklarat att vi inte vill återinföra någon fastighetsskatt. Jag noterar att inte heller Miljöpartiet har föreslagit något sådant i sitt valmanifest. Jag vill därför vara mycket tydlig: Det blir ingen återinförd fastighetskatt med S.”

Så inleder jag dagens debattartikel i Expressen, läs hela här:

http://www.expressen.se/debatt/med-s-kan-villaagarna-sova-lugnt/

/Fredrik

Finansutskottet kräver förklaring av Borg

Rivstartar riksdagsåret med att begära att Finansutskottet kallar Anders Borg till utskottet för att redogöra för regeringens syn på underskottet i den offentliga ekonomin. Bakgrunden är att Ekonomistyrningsverket i decemberprognosen pekade på att underskottet i år växter till hela 87 miljarder kronor. Hur regeringen ser på detta är höljd i dunkel. När Borg uppdaterade sina prognoser över ekonomin strax före jul undvek han att uppdatera de offentliga finanserna. Nu får han chansen i utskottet istället. Växande underskott får inte negligeras eller mörkas.

Mot bakgrund av det stora underskott är det förstås ändå märkligare att de borgerliga för bara någon vecka sedan slogs så hårt för ytterligare skattesänkningar för höginkomsttagarna. Det räcker uppenbarligen inte med 87 miljarder back.

/Fredrik

Läs mer här: http://www.di.se/#!/artiklar/2014/1/16/kriget-om-budgeten-trappas-upp/

Fler jobb och bättre skola är i fokus för socialdemokraternas budgetalternativ.

Att Sverige har längre till europatoppen i låg arbetslöshet nu jämfört med när Reinfeldt och Borg sjösatte sin ekonomiska politik är ett tydligt besked – den har inte fungerat. Tron på att ökade klyftor, minskad trygghet och sänkta skatter skulle ordna jobben har varit stark – men resultaten mycket skrala. Därför är det viktigt att Sverige byter riktning. I vårt budgetalternativ gör vi just det.

Vi investerar ungefär 7 miljarder på att bryta ungdomsarbetslöshet och avskaffa Fas 3. Det ger bland annat 36 000 jobb i välfärden

Vi investerar knappt 6 miljarder på bättre skola och fler utbildningsplatser. Det innebär mindre klasser i lägre åldrar och 16 000 fler högskoleplatser

Vi investerar knappt 5 miljarder på fler jobb i växande företag, infrastruktur och bostadsbyggande. Det innebär bl a reducerat sjuklöneansvar, ökade resurser till underhåll av vägar och järnvägar och byggande av små hyresrätter

Vi investerar drygt fyra miljarder i bättre trygghetsförsäkringar och 2 miljarder för att skapa mer tid för sjukvård. Dessutom stärker vi barnfamiljerna med ca 2.5 miljarder genom högre barnbidrag och pensionärerna får sänkt skatt betalat av höjd skatt för alla höginkomsttagare.

Det blir lätt många siffror i en budget men det viktigaste att ta med sig är att Socialdemokraterna prioriterar jobben, har bestämt sig för att vända utvecklingen i skolan och står upp för den svenska modellen med trygghet och välfärd. Mot det står en regeringen som inte klarar jobben, inte klarar budgetmålen och som är ansvariga för att skolresultaten sjunker för sjunde året i rad.

/Fredrik

http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Budget/

Säkra pengar på banken?

Tror du att dina pengar är säkra på banken? Det är i alla fall meningen att du ska vara det. För att öka allmänhetens tilltro till att pengarna på banken verkligen är säkra har det politiska systemet lagt rätt avsevärd kraft på insättargarantier. Under finanskrisen lyftes just den åtgärden fram som ett sätt att stärka förtroendet för det finansiella systemet. I EU gäller nivån 100 000 euro som gräns. På belopp upp till den nivån ska man kunna vara helt säker på att få igen pengarna även om banken går i drickat.

Nu tycks dock behovet av människor ska känna att sparkapitalet är tryggt vara borta. När EU satte tryck på att Cypern ska få ordning på sina affärer har just en konfiskation av spararnas bankmedel stått på agendan. Småspararnas pengar – som man lagt sådan möda på att skydda tidigare – visade sig nu inte alls vara skyddade. Och folk sprang följaktligen till bankomaterna för att få ut vad man kunde. Själva bankerna hade man fiffigt nog tvångsstängt.

Att EU-kommissionen – stödd av blanda annat den svenska finansministern – tycker att minskad trygghet för insättarna är en bra idé är rätt svårbegripligt givet läget i många sydeuropeiska länder. Spanska, italienska och portugisiska sparare måste nu ta ställning till om man litar på att Europas politiska elit talar sanning när man säger att Cypern är ett undantag och att pengarna är säkra hos just deras banker. Efter åratal av halvsanningar och mörkläggning av problem av allehanda slag förefaller det kanske inte helt sannolikt. Och när man väl tryckt ut förtroendet ut tuben är det inte så lätt att få in den igen.

Att man i den slutliga uppgörelsen lät bli småspararnas pengar är förstås bra, men behöver ju inte nödvändigtvis hjälpa när man gör kalkylen för framtiden. Att under en vecka hota ta småspararnas pengar – som man lovat att skydda – var synnerligen korkat.

/Fredrik

Allmän förskola – en viktig investering för framtiden

För någon vecka sedan besöktes Sverige av den brittiska labourledaren Ed Miliband. Som så många andra fascineras han av den svenska familjepolitiska modellen. På twitter skrev han uppskattande att han utanför riksdagen såg två män som var ute med barnvagn. Som många andra utländska besökare såg han något exotiskt att män skjuter på barnvagnar och tar hand om barn. På det möte och den middag med Miliband och hans medarbetar som jag sedan deltog i uttrycktes även labours beundran av den svenska förskolan. I ett land där ingen normalinkomsttagare egentligen har råd med förskola ter sig den maxtaxa som Göran Persson införde närmast utopisk.

Men även om vi kan vara stolta över vår förskola i Sverige är vi förstås inte klara med den. Vi socialdemokrater föreslår exempelvis att förskolan ska bli allmän redan från 2 års ålder. Det innebär inte att det är obligatoriskt att gå i förskolan men att alla barn från två år ska ha rätt att göra det, även om föräldrarna skulle råka vara arbetslösa. En allmän förskola innebär samtidigt att avgiften sänkts. Uppåt 5000 kronor om året handlar det om för de hårt arbetande föräldrar som mer än andra behöver en bra förskola för att få livet att gå ihop.

Men förskola är förstås inte bara bra för de barn som har väletablerade föräldrar med jobb och hygglig ekonomi. Att investera i alla barns utveckling innebär också att klyftor och skillnader i barns möjligheter utjämnas. I en tid när klyftorna ökar och uppväxtförhållanden blir allt mer ojämlika är en allmän förskola med hög kvalitet för alla barn svår att överskatta. Förskola är en riktig och viktig investering för framtiden.

/Fredrik

Ett nytt viktigt uppdrag

I går damp det ner besked från finansdepartementet om att jag förordnats till ledamot i kommittén om en förstärkt budgetprocess. Det kanske inte låter så roligt i allas öron. Men det är viktigt. De förändringar som Göran Persson genomförde efter krisen på 1990-talet var oerhört viktiga för möjligheterna att sanera statsfinanserna och hålla ordning och reda i ekonomin. Sedan dess har dock en hel del hänt och det är dags att se över alltihopa igen. Inte minst har alla de nya beslut som fattats i EU, för att styra upp den europeiska ekonomin, även påverkan på Sverige och hur vi fattar beslut om vår budget.

Även om det är viktigt att ha ordning och reda i sin budgetprocess är det förstås väldigt viktigt vad man sedan stoppar in för förslag i sin budget. Med ökande arbetslöshet och ökande klyftor är behovet av socialdemokratisk politik större än någonsin. Vi hade behövt våra efterfrågestimulanser på 10 miljarder, utbyggnad av utbildningsplatser och investeringar i järnväg, innovationer och forskning. För att inte tala om att ersätta FAS 3 och ungdomsarbetslösheten med jobb och utbildning. Om det ska kommittén dock inte prata. Det får vi ta i våra budgetmotioner istället.

/Fredrik

Tänkvärda tankar till jul

Till jul är vi många som känner oss lite extra givmilda och spendersamma. Julhandeln väntas som vanligt slå rekord och även för välgörenhetsorganisationer gäller det att hålla sig framme när viljan att ge ökar. I takt med att hålen i den generella välfärden blir större växer också marknaden för inhemsk svensk välgörenhet. Göteborgs-Posten skriver att det blir allt vanligare i vårt land att man samlar in julklappar för att sedan förmedla dem till behövande barn.

Mot den växande barnfattigdomen krävs dock politiska åtgärder. Det krävs jobbpolitik, rimliga trygghetssystem och en politik som utjämnar skillnader. Dessutom måste skolpolitiken läggas om så att skolan återigen blir kompensatorisk. Att somliga familjer får skattebidrag för privatundervisning och andra får hoppas på givmilda främlingar till jul, är en kuslig illustration om ett nytt Sverige.

Nu vill jag passa på att betona att jag inte är emot att man hjälper sin nästa. Jag möter ganska ofta människor som drabbas hårt av arbetslöshet och ekonomisk utsatthet. Det är nästan alltid barnens situation som berör mest. Barn som aldrig får något extra och som tvingas ta ansvar för hela familjens ekonomi.

För mig är sådana möten bränsle för politiskt arbete. Hur välmenande den än är kommer ingen bortskänkt julklapp att leda till någon reell förändring. Välgörenhet riskerar att fungera som motsatsen till politisk aktion. Den riskerar att släta över – när det behövs förändring. Hålla tillbaka – när vi borde gå framåt. Skänk gärna en slant, köp gärna ett paket till någon som annars inte skulle få någon. Men låt det inte vara en ursäkt för att låta bli att ge stöd åt en politik som kan lova förändring på riktigt. Bara en hycklare skänker en peng – eller ett paket – och kräver sedan ett skatteavdrag till.

/Fredrik