Tvåhundratjugotusen skäl att ta ställning

Idag lever 220 000 barn i fattiga familjer.

T v å h u n d r a t j u g o t u s e n.

I Sverige 2011. Ett land som klarat sig bra från den ekonomiska krisen, ett rikt land. En tigerekonomi.

Till att börja med ska sägas att barnfattigdom är ett kenpigt begrepp. Barn blir inte fattiga hipp som happ. Utan fattiga föräldrar finns inga fattiga barn. Och de har ökat de senaste åren.

Det finns flera orsaker. En av dem är den massarbetslöshet som blivit nästan som ”naturlig”. En viktig del i att utrota barnfattigdomen är därför att se till att fler vuxna kommer i arbete.

Men ökningen av barnfattigdomen kommer också i kölvattnet av nedmoterade välfärdssystem. När arbetslösa och sjuka i stället för en ordentlig inkomstförsäkring får en direktbiljett ut i fattigdom så drabbar det såklart också deras barn.

Den borgerliga regeringen har som uttalad ambition att öka klyftorna mellan ”de som jobbar” och ”de som inte jobbar”. De är det som talet om att ”öka drivkrafter” och att det ”ska löna sig att arbeta” handlar om.

Samhället går isär, och barnen får betala det högsta priset.

Tvåhundratjugotusen fattiga barm innebär tvåhundratjugotusen skäl för vrede, sorg och att ta ställning. Klicka här för att bli medlem i Socialdemokraterna. Läs mer om och gilla Socialdemokraternas kampanj på Facebook.