Vi vill mer…

Igår (14/2) kom ny dyster jobbstatistik. Det är uppenbart att det nu krävs fler insatser från staten för att möta den ökande arbetslösheten i länet. Det behövs fler istället för färre utbildningsinsatser, investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande samt riktade insatser för att öka möjligheterna för ungdomar och långtidsarbetslösa att få jobb.

Vi ser hur arbetslösheten ökar och hur långtidsarbetslösheten biter sig fast samtidigt som insatserna för att få hjälp att komma vidare in i jobb små. Regeringen har ensidigt fokus på sänkta skatter men inte ens regeringens egna forskare på IFAU kan se att jobbskatteavdraget gett några jobb i verkligheten.

Vi har lagt konkreta förslag som ett jobb och utbildningspaket som omfattar 57 400 platser inom högskolan, vuxenutbildningen i traineejobb i hela landet, en ny riskkapitalfond på tre miljarder konor och investeringar i moderna transportsystem. Tillsammans med satsningar på bostadsbyggande och renoveringar av hyresrätter skapar det både jobb idag och förbättrar Sverige långsiktigt.

Fredrik Olovsson