Några tankar till förtroenderådet

I helgen håller Socialdemokraterna förtroenderåd där nya riktlinjer för den ekonomiska politiken ska behandlas. Det är bra att det väcks en ekonomisk debatt. Under allt för lång tid har den ekonomiska debatten varit tyst, och teorier har tillåtits etableras som sanningar. De förslag som läggs fram till förtroenderådet, om ett sysselsättningspolitiskt ramverk och ett mål för att säkra långsiktiga investeringar, är förvisso bra. Men det är djupt bekymmersamt att se att det i ett idéarbete med sikte på framtiden saknas ett grundläggande miljöperspektiv.

Det kan inte vara en fråga om huruvida Socialdemokraterna vill ”profilera” sig inom miljöområdet eller inte, det är en fråga om själva förutsättningarna för fortsatt utveckling och välfärd. För ett parti som gör anspråk på att vara statsbärande också i framtiden kan inte denna grundläggande fråga nonchaleras. Det är också en fråga om internationell solidaritet, ett av socialdemokratins tidlösa värden.

I takt med att klimatkrisen förvärras har allt fler pekat på det ohållbara i det ekonomiska system som bygger på en tanke om evig ekonomisk tillväxt inom ett begränsat ekologiskt system. Något som dock gärna inte hörsammas i debatten på de partipolitiska arenorna där ekonomisk tillväxt har en närmast helig status. Men skygglapparna måste av. Det faktum att utsläppskurvorna och utarmningen av ekosystemen intimt hänger samman med BNP-kurvorna måste lyftas fram i ett seriöst samtal om den framtida ekonomiska politiken.

Vi måste bli mer precisa med vad vi vill ska växa. Den måttstock vi använder oss idag är blind inför vad den ekonomiska aktiviteten består av. Ekonomisk tillväxt kan inte vara ett mål i sig. Därför behövs verktyg för att sortera och identifiera den önskvärda ekonomiska utvecklingen.

Något annat jag tycker är bekymmersamt är bristen på mod i partiledningen, i beskedet om att det inte blir någon skattepolitisk förändring om Socialdemokraterna vinner valet 2014. Självklart måste vi 2014 förhålla oss till åtta år av borgerlig politik men att redan nu lägga hämsko på debatten och i princip omöjliggöra kraftfulla reformer är för mig obegripligt. Ojämlikheten ökar, arbetslösheten biter sig fast och välfärden går på knäna. Vårt besked har hittills varit att vi vill något annat. Vi måste ha ärlighet nog gentemot oss själva och väljarna att erkänna att det kostar. Därmed inte sagt att fokus i första hand måste ligga på inkomstbeskattningen, att undersöka sätt att beskatta kapital är mycket angeläget. Framför allt måste vårt budskap vara att vi har råd med ett bättre samhälle.

Här är mina tips till det Socialdemokratiska förtroenderådet inför debatten och besluten om den ekonomiska politiken.

– Släpp fixeringen vid ekonomisk tillväxt. Formulera i stället politiska mål om välfärd, sysselsättning och jämlikhet.

– Byt ut BNP-begreppet mot ett mått som klarar att ta in ekonomiska aspekter om human- och naturkapital, s k gröna nationalräkenskaper.

– Lås inte fast oss i utfästelser om oförändrade skatter. Formulera först de politiska förslagen, sedan finansieringen.

– Ställ om det finanspolitiska ramverket för att möjliggöra aktiva konjunkturåtgärder och långsiktiga investeringar.

Jag vill också uppmana partiledningen att låta debatten flöda. Vi är en idéburen folkrörelse, där måste medlemmars åsikter vägra tyngre än opinionsundersökningar och referensgrupper. Öppna upp processerna, gäller i högsta grad partiprogramsarbetet, och låt såväl medlemmar som sympatisörer, forskare och andra intresserade delta på allvar. Rörelsen förtjänar det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s